WaYikra: the Priesthood Laws

 

Leviticus 1

larcy ynb la rbd 2 :rmal d[wm lham wyla hwhy rbdyw hcm la arqyw 1
nmw rqbh nm hmhbh nm hwhyl nbrq mkm byrqy yk mda mhla trmaw
la wnbyrqy mymt rkz rqbh nm wnbrq hl[ ma
3 :mknbrq ta wbyrqt naxh
hl[h car l[ wdy kmsw
4 :hwhy ynpl wnxrl wta byrqy d[wm lha jtp
nrha ynb wbyrqhw hwhy ynpl rqbh nb ta fjcw
5 :wyl[ rpkl wl hxrnw
:d[wm lha jtp rca bybs jbzmh l[ mdh ta wqrzw mdh ta mynhkh
l[ ca nhkh nrha ynb wntnw
7 :hyjtnl hta jtnw hl[h ta fycphw 6
ta myjtnh ta mynhkh nrha ynb wkr[w
8 :cah l[ myx[ wkr[w jbzmh
wy[rkw wbrqw
9 :jbzmh l[ rca cah l[ rca myx[h l[ rdph taw carh
:hwhyl jwjyn jyr hca hl[ hjbzmh lkh ta nhkh ryfqhw mymb xjry
:wnbyrqy mymt rkz hl[l myz[h nm wa mybckh nm wnbrq naxh nm maw
10
ta mynhkh nrha ynb wqrzw hwhy ynpl hnpx jbzmh kry l[ wta fjcw 11
kr[w wrdp taw wcar taw wyjtnl wta jtnw 12 :bybs jbzmh l[ wmd
xjry my[rkhw brqhw
13 :jbzmh l[ rca cah l[ rca myx[h l[ mta nhkh
jjyn jyr hca awh hl[ hjbzmh ryfqhw lkh ta nhkh byrqhw mymb
ynb nm wa myrth nm byrqhw hwhyl wnbrq hl[ pw[h nm maw
14 :hwhyl
ryfqhw wcar ta qlmw jbzmh la nhkh wbyrqhw
15 :wnbrq ta hnwyh
kylchw htxnb wtarm ta ryshw
16 :jbzmh ryq l[ wmd hxmnw hjbzmh
lydby al wypnkb wta [scw
17 :ncdh mwqm la hmdq jbzmh lxa hta
jyr hca awh hl[ cah l[ rca myx[h l[ hjbzmh nhkh wta ryfqhw
:hwhyl jjyn

 

Leviticus 2

ntnw nmc hyl[ qxyw wnbrq hyhy tls hwhyl hjnm nbrq byrqt yk cpnw 1
htlsm wxmq alm mcm xmqw mynhkh nrha ynb la haybhw 2 :hnbl hyl[
jjyn jyr hca hjbzmh htrkza ta nhkh ryfqhw htnbl lk l[ hnmcmw
:hwhy ycam mycdq cdq wynblw nrhal hjnmh nm trtwnhw
3 :hwhyl
twxm yqyqrw nmcb tlwlb txm twlj tls rwnt hpam hjnm nbrq brqt ykw
4
:hyht hxm nmcb hlwlb tls knbrq tbjmh l[ hjnm maw 5 :nmcb myjcm
knbrq tcjrm tjnm maw
7 :awh hjnm nmc hyl[ tqxyw mytp hta twtp 6
la hbyrqhw hwhyl hlam hc[y rca hjnmh ta tabhw 8 :hc[t nmcb tls
ryfqhw htrkza ta hjnmh nm nhkh myrhw
9 :jbzmh la hcyghw nhkh
cdq wynblw nrhal hjnmh nm trtwnhw
10 :hwhyl jjyn jyr hca hjbzmh
lk yk xmj hc[t al hwhyl wbyrqt rca hjnmh lk
11 :hwhy ycam mycdq
mta wbyrqt tycar nbrq
12 :hwhyl hca wnmm wryfqt al cbd lkw rac
jlmt jlmb ktjnm nbrq lkw
13 :jjyn jyrl wl[y al jbzmh law hwhyl
maw
14 :jlm byrqt knbrq lk l[ ktjnm l[m kyhla tyrb jlm tybct alw
tjnm ta byrqt lmrk crg cab ywlq byba hwhyl myrwkb tjnm byrqt
nhkh ryfqhw
16 :awh hjnm hnbl hyl[ tmcw nmc hyl[ ttnw 15 :kyrwkb
:hwhyl hca htnbl lk l[ hnmcmw hcrgm htrkza ta

 

Leviticus 3

mymt hbqn ma rkz ma byrqm awh rqbh nm ma wnbrq mymlc jbz maw 1
d[wm lha jtp wfjcw wnbrq car l[ wdy kmsw 2 :hwhy ynpl wnbyrqy
mymlch jbzm byrqhw
3 :bybs jbzmh l[ mdh ta mynhkh nrha ynb wqrzw
taw
4 :brqh l[ rca bljh lk taw brqh ta hskmh bljh ta hwhyl hca
dbkh l[ trtyh taw mylskh l[ rca nhl[ rca bljh taw tylkh ytc
l[ rca hl[h l[ hjbzmh nrha ynb wta wryfqhw
5 :hnrysy twylkh l[
jbzl wnbrq naxh nm maw
6 :hwhyl jjyn jyr hca cah l[ rca myx[h
wnbrq ta byrqm awh bck ma
7 :wnbyrqy mymt hbqn wa rkz hwhyl mymlc
ynpl wta fjcw wnbrq car l[ wdy ta kmsw
8 :hwhy ynpl wta byrqhw
jbzm byrqhw
9 :bybs jbzmh l[ wmd ta nrha ynb wqrzw d[wm lha
bljh taw hnrysy hx[h tm[l hmymt hylah wblj hwhyl hca mymlch
taw tylkh ytc taw
10 :brqh l[ rca bljh lk taw brqh ta hskmh
:hnrysy tylkh l[ dbkh l[ trtyh taw mylskh l[ rca nhl[ rca bljh
ynpl wbyrqhw wnbrq z[ maw
12 :hwhyl hca mjl hjbzmh nhkh wryfqhw 11
ynb wqrzw d[wm lha ynpl wta fjcw wcar l[ wdy ta kmsw 13 :hwhy
bljh ta hwhyl hca wnbrq wnmm byrqhw
14 :bybs jbzmh l[ wmd ta nrha
bljh taw tylkh ytc taw
15 :brqh l[ rca bljh lk taw brqh ta hskmh
:hnrysy tylkh l[ dbkh l[ trtyh taw mylskh l[ rca nhl[ rca
mlw[ tqj
17 :hwhyl blj lk jjyn jyrl hca mjl hjbzmh nhkh mryfqhw 16
:wlkat al md lkw blj lk mkytbcwm lkb mkytrdl

 

Leviticus 4

hggcb afjt yk cpn rmal larcy ynb la rbd 2 :rmal hcm la hwhy rbdyw 1
afjy jycmh nhkh ma 3 :hnhm tjam hc[w hnyc[t al rca hwhy twxm lkm
:tafjl hwhyl mymt rqb nb rp afj rca wtafj l[ byrqhw m[h tmcal
rph car l[ wdy ta kmsw hwhy ynpl d[wm lha jtp la rph ta aybhw
4
la wta aybhw rph mdm jycmh nhkh jqlw 5 :hwhy ynpl rph ta fjcw
ynpl mym[p [bc mdh nm hzhw mdb w[bxa ta nhkh lbfw
6 :d[wm lha
trfq jbzm twnrq l[ mdh nm nhkh ntnw
7 :cdqh tkrp ynp ta hwhy
jbzm dwsy la kpcy rph md lk taw d[wm lhab rca hwhy ynpl mymsh
bljh ta wnmm myry tafjh rp blj lk taw
8 :d[wm lha jtp rca hl[h
bljh taw tylkh ytc taw
9 :brqh l[ rca bljh lk taw brqh l[ hskmh
:hnrysy twylkh l[ dbkh l[ trtyh taw mylskh l[ rca nhyl[ rca
taw
11 :hl[h jbzm l[ nhkh mryfqhw mymlch jbz rwcm mrwy rcak 10
ta ayxwhw 12 :wcrpw wbrqw wy[rk l[w wcar l[ wrcb lk taw rph rw[
myx[ l[ wta prcw ncdh kpc la rwhf mwqm la hnjml xwjm la rph lk
yny[m rbd ml[nw wgcy larcy td[ lk maw
13 :prcy ncdh kpc l[ cab
tafjh h[dwnw
14 :wmcaw hnyc[t al rca hwhy twxm lkm tja wc[w lhqh
lha ynpl wta waybhw tafjl rqb nb rp lhqh wbyrqhw hyl[ wafj rca
ta fjcw hwhy ynpl rph car l[ mhydy ta hd[h ynqz wkmsw
15 :d[wm
lbfw
17 :d[wm lha la rph mdm jycmh nhkh aybhw 16 :hwhy ynpl rph
nmw
18 :tkrph ynp ta hwhy ynpl mym[p [bc hzhw mdh nm w[bxa nhkh
mdh lk taw d[wm lhab rca hwhy ynpl rca jbzmh tnrq l[ nty mdh
wnmm myry wblj lk taw
19 :d[wm lha jtp rca hl[h jbzm dwsy la kpcy
rpkw wl hc[y nk tafjh rpl hc[ rcak rpl hc[w
20 :hjbzmh ryfqhw
rcak wta prcw hnjml xwjm la rph ta ayxwhw
21 :mhl jlsnw nhkh mhl[
lkm tja hc[w afjy aycn rca
22 :awh lhqh tafj nwcarh rph ta prc
wtafj wyla [dwh wa
23 :mcaw hggcb hnyc[t al rca wyhla hwhy twxm
car l[ wdy kmsw
24 :mymt rkz myz[ ry[c wnbrq ta aybhw hb afj rca
:awh tafj hwhy ynpl hl[h ta fjcy rca mwqmb wta fjcw ry[ch
wmd taw hl[h jbzm tnrq l[ ntnw w[bxab tafjh mdm nhkh jqlw
25
jbz bljk hjbzmh ryfqy wblj lk taw 26 :hl[h jbzm dwsy la kpcy
afjt tja cpn maw
27 :wl jlsnw wtafjm nhkh wyl[ rpkw mymlch
wa
28 :mcaw hnyc[t al rca hwhy twxmm tja htc[b xrah m[m hggcb
l[ hbqn hmymt myz[ try[c wnbrq aybhw afj rca wtafj wyla [dwh
mwqmb tafjh ta fjcw tafjh car l[ wdy ta kmsw
29 :afj rca wtafj
hmd lk taw hl[h jbzm tnrq l[ ntnw w[bxab hmdm nhkh jqlw
30 :hl[h
jbz l[m blj rswh rcak rysy hblj lk taw
31 :jbzmh dwsy la kpcy
nhkh wyl[ rpkw hwhyl jjyn jyrl hjbzmh nhkh ryfqhw mymlch
kmsw
33 :hnayby hmymt hbqn tafjl wnbrq ayby cbk maw 32 :wl jlsnw
:hl[h ta fjcy rca mwqmb tafjl hta fjcw tafjh car l[ wdy ta
hmd lk taw hl[h jbzm tnrq l[ ntnw w[bxab tafjh mdm nhkh jqlw
34
jbzm bckh blj rswy rcak rysy hblj lk taw 35 :jbzmh dwsy la kpcy
l[ nhkh wyl[ rpkw hwhy yca l[ hjbzmh mta nhkh ryfqhw mymlch
:wl jlsnw afj rca wtafj

 

Leviticus 5

dygy awl ma [dy wa har wa d[ awhw hla lwq h[mcw afjt yk cpnw 1
wa hamf hyj tlbnb wa amf rbd lkb [gt rca cpn wa 2 :wnw[ acnw
wa
3 :mcaw amf awhw wnmm ml[nw amf xrc tlbnb wa hamf hmhb tlbnb
[dy awhw wnmm ml[nw hb amfy rca wtamf lkl mda tamfb [gy yk
afby rca lkl byfyhl wa [rhl mytpcb afbl [bct yk cpn wa
4 :mcaw
mcay yk hyhw
5 :hlam tjal mcaw [dy awhw wnmm ml[nw h[bcb mdah
wtafj l[ hwhyl wmca ta aybhw
6 :hyl[ afj rca hdwthw hlam tjal
nhkh wyl[ rpkw tafjl myz[ try[c wa hbck naxh nm hbqn afj rca
myrt ytc afj rca wmca ta aybhw hc yd wdy [ygt al maw
7 :wtafjm
nhkh la mta aybhw
8 :hl[l djaw tafjl dja hwhyl hnwy ynb ync wa
:lydby alw wpr[ lwmm wcar ta qlmw hnwcar tafjl rca ta byrqhw
jbzmh dwsy la hxmy mdb racnhw jbzmh ryq l[ tafjh mdm hzhw
9
rca wtafjm nhkh wyl[ rpkw fpcmk hl[ hc[y ynch taw 10 :awh tafj
aybhw hnwy ynb yncl wa myrt ytcl wdy gyct al maw
11 :wl jlsnw afj
nty alw nmc hyl[ mycy al tafjl tls hpah tryc[ afj rca wnbrq ta
wxmq awlm hnmm nhkh xmqw nhkh la haybhw
12 :awh tafj yk hnbl hyl[
nhkh wyl[ rpkw
13 :awh tafj hwhy yca l[ hjbzmh ryfqhw htrkza ta
rbdyw
14 :hjnmk nhkl htyhw wl jlsnw hlam tjam afj rca wtafj l[
hwhy ycdqm hggcb hafjw l[m l[mt yk cpn
15 :rmal hcm la hwhy
cdqh lqcb mylqc psk kkr[b naxh nm mymt lya hwhyl wmca ta aybhw
wta ntnw wyl[ pswy wtcymj taw mlcy cdqh nm afj rca taw
16 :mcal
afjt yk cpn maw
17 :wl jlsnw mcah lyab wyl[ rpky nhkhw nhkl
:wnw[ acnw mcaw [dy alw hnyc[t al rca hwhy twxm lkm tja htc[w
l[ nhkh wyl[ rpkw nhkh la mcal kkr[b naxh nm mymt lya aybhw
18
:hwhyl mca mca awh mca 19 :wl jlsnw [dy al awhw ggc rca wtggc
cjkw hwhyb l[m hl[mw afjt yk cpn
21 :rmal hcm la hwhy rbdyw
axm wa
22 :wtym[ ta qc[ wa lzgb wa dy tmwctb wa nwdqpb wtym[b
:hnhb afjl mdah hc[y rca lkm tja l[ rqc l[ [bcnw hb cjkw hdba
qc[ rca qc[h ta wa lzg rca hlzgh ta bychw mcaw afjy yk hyhw
23
[bcy rca lkm wa 24 :axm rca hdbah ta wa wta dqph rca nwdqph ta wa
wnnty wl awh rcal wyl[ psy wytcmjw wcarb wta mlcw rqcl wyl[
mcal kkr[b naxh nm mymt lya hwhyl ayby wmca taw
25 :wtmca mwyb
hc[y rca lkm tja l[ wl jlsnw hwhy ynpl nhkh wyl[ rpkw
26 :nhkh la
:hb hmcal

 

Leviticus 6

hl[h trwt taz rmal wynb taw nrha ta wx 2 :rmal hcm la hwhy rbdyw 1
:wb dqwt jbzmh caw rqbh d[ hlylh lk jbzmh l[ hdqwm l[ hl[h awh
lkat rca ncdh ta myrhw wrcb l[ cbly db ysnkmw db wdm nhkh cblw
3
mydgb cblw wydgb ta fcpw 4 :jbzmh lxa wmcw jbzmh l[ hl[h ta cah
jbzmh l[ cahw
5 :rwhf mwqm la hnjml xwjm la ncdh ta ayxwhw myrja
hl[h hyl[ kr[w rqbb rqbb myx[ nhkh hyl[ r[bw hbkt al wb dqwt
tazw
7 :hbkt al jbzmh l[ dqwt dymt ca 6 :mymlch yblj hyl[ ryfqhw
wnmm myrhw
8 :jbzmh ynp la hwhy ynpl nrha ynb hta brqh hjnmh trwt
jbzmh ryfqhw hjnmh l[ rca hnblh lk taw hnmcmw hjnmh tlsm wxmqb
lkat twxm wynbw nrha wlkay hnmm trtwnhw
9 :hwhyl htrkza jjyn jyr
ycam hta yttn mqlj xmj hpatval
10 :hwlkay d[wm lha rxjb cdq mwqmb
mlw[ qj hnlkay nrha ynbb rkz lk
11 :mcakw tafjk awh mycdq cdq
:rmal hcm la hwhy rbdyw
12 :cdqy mhb [gy rca lk hwhy ycam mkytrdl
hpah tryc[ wta jcmh mwyb hwhyl wbyrqy rca wynbw nrha nbrq hz
13
hc[t nmcb tbjm l[ 14 :br[b htyxjmw rqbb htyxjm dymt hjnm tls
nhkhw
15 :hwhyl jjyn jyr byrqt mytp tjnm ynypt hnaybt tkbrm
tjnm lkw
16 :rfqt lylk hwhyl mlw[ qj hta hc[y wynbm wytjt jycmh
law nrha la rbd
18 :rmal hcm la hwhy rbdyw 17 :lkat al hyht lylk nhk
ynpl tafjh fjct hl[h fjct rca mwqmb tafjh trwt taz rmal wynb
lkat cdq mwqmb hnlkay hta afjmh nhkh
19 :awh mycdq cdq hwhy
rca dgbh l[ hmdm hzy rcaw cdqy hrcbb [gy rca lk
20 :d[wm lha rxjb
ylkb maw rbcy wb lcbt rca crj ylkw
21 :cdq mwqmb sbkt hyl[ hzy
mycdq cdq hta lkay mynhkb rkz lk
22 :mymb pfcw qrmw hlcb tcjn
cab lkat al cdqb rpkl d[wm lha la hmdm abwy rca tafj lkw
23 :awh
:prct

 

Leviticus 7

wfjcy hl[h ta wfjcy rca mwqmb 2 :awh mycdq cdq mcah trwt tazw 1
ta wnmm byrqy wblj lk taw 3 :bybs jbzmh l[ qrzy wmd taw mcah ta
rca bljh taw tylkh ytc taw
4 :brqh ta hskmh bljh taw hylah
ryfqhw
5 :hnrysy tylkh l[ dbkh l[ trtyh taw mylskh l[ rca nhyl[
mwqmb wnlkay mynhkb rkz lk
6 :awh mca hwhyl hca hjbzmh nhkh mta
rca nhkh mhl tja hrwt mcak tafjk
7 :awh mycdq cdq lkay cwdq
byrqh rca hl[h rw[ cya tl[ ta byrqmh nhkhw
8 :hyhy wl wb rpky
tbjm l[w tcjrmb hc[n lkw rwntb hpat rca hjnm lkw
9 :hyhy wl nhkl
nrha ynb lkl hbrjw nmcb hlwlb hjnm lkw
10 :hyht wl hta byrqmh nhkl
l[ ma
12 :hwhyl byrqy rca mymlch jbz trwt tazw 11 :wyjak cya hyht
yqyqrw nmcb tlwlb twxm twlj hdwth jbz l[ byrqhw wnbyrqy hdwt
byrqy xmj mjl tlj l[
13 :nmcb tlwlb tlj tkbrm tlsw nmcb myjcm twxm
hwhyl hmwrt nbrq lkm dja wnmm byrqhw
14 :wymlc tdwt jbz l[ wnbrq
wnbrq mwyb wymlc tdwt jbz rcbw
15 :hyhy wl mymlch md ta qrzh nhkl
wbyrqh mwyb wnbrq jbz hbdn wa rdn maw
16 :rqb d[ wnmm jyny al lkay
mwyb jbzh rcbm rtwnhw
17 :lkay wnmm rtwnhw trjmmw lkay wjbz ta
al ycylch mwyb wymlc jbz rcbm lkay lkah maw
18 :prcy cab ycylch
:act hnw[ wnmm tlkah cpnhw hyhy lwgp wl bcjy al wta byrqmh hxry
:rcb lkay rwhf lk rcbhw prcy cab lkay al amf lkb [gy rca rcbhw
19
htrknw wyl[ wtamfw hwhyl rca mymlch jbzm rcb lkat rca cpnhw 20
hamf hmhbb wa mda tamfb amf lkb [gt yk cpnw 21 :hym[m awhh cpnh
awhh cpnh htrknw hwhyl rca mymlch jbz rcbm lkaw amf xqc lkb wa
rwc blj lk rmal larcy ynb la rbd
23 :rmal hcm la hwhy rbdyw 22 :hym[m
al lkaw hkalm lkl hc[y hprf bljw hlbn bljw
24 :wlkat al z[w bckw
htrknw hwhyl hca hnmm byrqy rca hmhbh nm blj lka lk yk
25 :whlkat
:hmhblw pw[l mkytbcwm lkb wlkat al md lkw
26 :hym[m tlkah cpnh
la hwhy rbdyw
28 :hym[m awhh cpnh htrknw md lk lkat rca cpn lk 27
ayby hwhyl wymlc jbz ta byrqmh rmal larcy ynb la rbd 29 :rmal hcm
bljh ta hwhy yca ta hnyaybt wydy
30 :wymlc jbzm hwhyl wnbrq ta
nhkh ryfqhw
31 :hwhy ynpl hpwnt wta pynhl hzjh ta wnayby hzjh l[
wntt nymyh qwc taw
32 :wynblw nrhal hzjh hyhw hjbzmh bljh ta
ynbm bljh taw mymlch md ta byrqmh
33 :mkymlc yjbzm nhkl hmwrt
hmwrth qwc taw hpwnth hzj ta yk
34 :hnml nymyh qwc hyht wl nrha
qjl wynblw nhkh nrhal mta ntaw mhymlc yjbzm larcy ynb tam ytjql
mwyb hwhy ycam wynb tjcmw nrha tjcm taz
35 :larcy ynb tam mlw[
tam mta wjcm mwyb mhl ttl hwhy hwx rca
36 :hwhyl nhkl mta byrqh
mcalw tafjlw hjnml hl[l hrwth taz
37 :mtrdl mlw[ tqj larcy ynb
wtwx mwyb ynys rhb hcm ta hwhy hwx rca
38 :mymlch jbzlw myawlmlw
:ynys rbdmb hwhyl mhynbrq ta byrqhl larcy ynb ta

 

Leviticus 8

mydgbh taw wta wynb taw nrha ta jq 2 :rmal hcm la hwhy rbdyw 1
taw 3 :twxmh ls taw mylyah ync taw tafjh rp taw hjcmh nmc taw
lhqtw wta hwhy hwx rcak hcm c[yw
4 :d[wm lha jtp la lhqh hd[h lk
hwhy hwx rca rbdh hz hd[h la hcm rmayw
5 :d[wm lha jtp la hd[h
wyl[ ntyw
7 :mymb mta xjryw wynb taw nrha ta hcm brqyw 6 :twc[l
dpah ta wyl[ ntyw ly[mh ta wta cblyw fnbab wta rgjyw tntkh ta
la ntyw ncjh ta wyl[ mcyw
8 :wb wl dpayw dpah bcjb wta rgjyw
l[ mcyw wcar l[ tpnxmh ta mcyw
9 :mymth taw myrwah ta ncjh
:hcm ta hwhy hwx rcak cdqh rzn bhzh xyx ta wynp lwm la tpnxmh
:mta cdqyw wb rca lk taw nkcmh ta jcmyw hjcmh nmc ta hcm jqyw
10
taw wylk lk taw jbzmh ta jcmyw mym[p [bc jbzmh l[ wnmm zyw 11
wta jcmyw nrha car l[ hjcmh nmcm qxyw 12 :mcdql wnk taw rykh
cbjyw fnba mta rgjyw tntk mcblyw nrha ynb ta hcm brqyw
13 :wcdql
nrha kmsyw tafjh rp ta cgyw
14 :hcm ta hwhy hwx rcak tw[bgm mhl
l[ ntyw mdh ta hcm jqyw fjcyw
15 :tafjh rp car l[ mhydy ta wynbw
dwsy la qxy mdh taw jbzmh ta afjyw w[bxab bybs jbzmh twnrq
trty taw brqh l[ rca bljh lk ta jqyw
16 :wyl[ rpkl whcdqyw jbzmh
taw rph taw
17 :hjbzmh hcm rfqyw nhblj taw tylkh ytc taw dbkh
:hcm ta hwhy hwx rcak hnjml xwjm cab prc wcrp taw wrcb taw wr[
:lyah car l[ mhydy ta wynbw nrha wkmsyw hl[h lya ta brqyw
18
wyjtnl jtn lyah taw 20 :bybs jbzmh l[ mdh ta hcm qrzyw fjcyw 19
my[rkh taw brqh taw 21 :rdph taw myjtnh taw carh ta hcm rfqyw
awh hca jjyn jyrl awh hl[ hjbzmh lyah lk ta hcm rfqyw mymb xjr
myalmh lya ynch lyah ta brqyw
22 :hcm ta hwhy hwx rcak hwhyl
wmdm hcm jqyw fjcyw
23 :lyah car l[ mhydy ta wynbw nrha wkmsyw
wlgr nhb l[w tynmyh wdy nhb l[w tynmyh nrha nza kwnt l[ ntyw
tynmyh mnza kwnt l[ mdh nm hcm ntyw nrha ynb ta brqyw
24 :tynmyh
jbzmh l[ mdh ta hcm qrzyw tynmyh mlgr nhb l[w tynmyh mdy nhb l[w
trty taw brqh l[ rca bljh lk taw hylah taw bljh ta jqyw
25 :bybs
rca twxmh lsmw
26 :nymyh qwc taw nhblj taw tylkh ytc taw dbkh
l[ mcyw dja qyqrw tja nmc mjl tljw tja hxm tlj jql hwhy ynpl
wynb ypk l[w nrha ypk l[ lkh ta ntyw
27 :nymyh qwc l[w mybljh
hjbzmh rfqyw mhypk l[m mta hcm jqyw
28 :hwhy ynpl hpwnt mta pnyw
hzjh ta hcm jqyw
29 :hwhyl awh hca jjyn jyrl mh myalm hl[h l[
hwhy hwx rcak hnml hyh hcml myalmh lyam hwhy ynpl hpwnt whpynyw
nrha l[ zyw jbzmh l[ rca mdh nmw hjcmh nmcm hcm jqyw
30 :hcm ta
taw wydgb ta nrha ta cdqyw wta wynb ydgb l[w wynb l[w wydgb l[
rcbh ta wlcb wynb law nrha la hcm rmayw
31 :wta wynb ydgb taw wynb
ytywx rcak myalmh lsb rca mjlh taw wta wlkat mcw d[wm lha jtp
jtpmw
33 :wprct cab mjlbw rcbb rtwnhw 32 :whlkay wynbw nrha rmal
t[bc yk mkyalm ymy talm mwy d[ mymy t[bc waxt al d[wm lha
:mkyl[ rpkl tc[l hwhy hwx hzh mwyb hc[ rcak
34 :mkdy ta almy mymy
hwhy trmcm ta mtrmcw mymy t[bc hlylw mmwy wbct d[wm lha jtpw
35
hwx rca myrbdh lk ta wynbw nrha c[yw 36 :ytywx nk yk wtwmt alw
:hcm dyb hwhy

 

Leviticus 9

la rmayw 2 :larcy ynqzlw wynblw nrhal hcm arq ynymch mwyb yhyw 1
:hwhy ynpl brqhw mmymt hl[l lyaw tafjl rqb nb lg[ kl jq nrha
hnc ynb cbkw lg[w tafjl myz[ ry[c wjq rmal rbdt larcy ynb law
3
yk nmcb hlwlb hjnmw hwhy ynpl jbzl mymlcl lyaw rwcw 4 :hl[l mmymt
d[wm lha ynp la hcm hwx rca ta wjqyw
5 :mkyla harn hwhy mwyh
hwhy hwx rca rbdh hz hcm rmayw
6 :hwhy ynpl wdm[yw hd[h lk wbrqyw
hc[w jbzmh la brq nrha la hcm rmayw
7 :hwhy dwbk mkyla aryw wc[t
rpkw m[h nbrq ta hc[w m[h d[bw kd[b rpkw ktl[ taw ktafj ta
tafjh lg[ ta fjcyw jbzmh la nrha brqyw
8 :hwhy hwx rcak md[b
l[ ntyw mdb w[bxa lbfyw wyla mdh ta nrha ynb wbrqyw
9 :wl rca
tylkh taw bljh taw
10 :jbzmh dwsy la qxy mdh taw jbzmh twnrq
:hcm ta hwhy hwx rcak hjbzmh ryfqh tafjh nm dbkh nm trtyh taw
waxmyw hl[h ta fjcyw
12 :hnjml xwjm cab prc rw[h taw rcbh taw 11
wayxmh hl[h taw 13 :bybs jbzmh l[ whqrzyw mdh ta wyla nrha ynb
my[rkh taw brqh ta xjryw
14 :jbzmh l[ rfqyw carh taw hyjtnl wyla
tafjh ry[c ta jqyw m[h nbrq ta brqyw
15 :hjbzmh hl[h l[ rfqyw
:fpcmk hc[yw hl[h ta brqyw
16 :nwcark whafjyw whfjcyw m[l rca
:rqbh tl[ dblm jbzmh l[ rfqyw hnmm wpk almyw hjnmh ta brqyw
17
ta nrha ynb waxmyw m[l rca mymlch jbz lyah taw rwch ta fjcyw 18
lyah nmw rwch nm mybljh taw 19 :bybs jbzmh l[ whqrzyw wyla mdh
twzjh l[ mybljh ta wmycyw
20 :dbkh trtyw tylkhw hskmhw hylah
nrha pynh nymyh qwc taw twzjh taw
21 :hjbzmh mybljh rfqyw
mkrbyw m[h la wdy ta nrha acyw
22 :hcm hwx rcak hwhy ynpl hpwnt
d[wm lha la nrhaw hcm abyw
23 :mymlchw hl[hw tafjh tc[m dryw
ynplm ca axtw
24 :m[h lk la hwhy dwbk aryw m[h ta wkrbyw waxyw
wlpyw wnryw m[h lk aryw mybljh taw hl[h ta jbzmh l[ lkatw hwhy
:mhynp l[

 

Leviticus 10

hyl[ wmycyw ca nhb wntyw wttjm cya awhybaw bdn nrha ynb wjqyw 1
ynplm ca axtw 2 :mta hwx al rca hrz ca hwhy ynpl wbyrqyw trfq
rbd rca awh nrha la hcm rmayw
3 :hwhy ynpl wtmyw mtwa lkatw hwhy
hcm arqyw
4 :nrha mdyw dbka m[h lk ynp l[w cdqa ybrqb rmal hwhy
ta wac wbrq mhla rmayw nrha dd layz[ ynb npxla law lacym la
xwjm la mtntkb macyw wbrqyw
5 :hnjml xwjm la cdqh ynp tam mkyja
wynb rmtyalw rz[lalw nrha la hcm rmayw
6 :hcm rbd rcak hnjml
pxqy hd[h lk l[w wtmt alw wmrpt al mkydgbw w[rpt la mkycar
d[wm lha jtpmw
7 :hwhy prc rca hprch ta wkby larcy tyb lk mkyjaw
rbdyw
8 :hcm rbdk wc[yw mkyl[ hwhy tjcm nmc yk wtmt np waxt al
lha la mkabb kta kynbw hta tct la rkcw nyy
9 :rmal nrha la hwhy
ljh nybw cdqh nyb lydbhlw
10 :mkytrdl mlw[ tqj wtmt alw d[wm
rbd rca myqjh lk ta larcy ynb ta trwhlw
11 :rwhfh nybw amfh nybw
wynb rmtya law rz[la law nrha la hcmvrbdyw
12 :hcm dyb mhyla hwhy
yk jbzmh lxa twxm hwlkaw hwhy ycam trtwnh hjnmh ta wjq myrtwnh
ycam awh kynb qjw kqj yk cwdq mwqmb hta mtlkaw
13 :awh mycdq cdq
mwqmb wlkat hmwrth qwc taw hpwnth hzj taw
14 :ytywx nk yk hwhy
ynb ymlc yjbzm wntn kynb qjw kqj yk kta kytnbw kynbw hta rwhf
hpwnt pynhl wayby mybljh yca l[ hpwnth hzjw hmwrth qwc
15 :larcy
ry[c taw
16 :hwhy hwx rcak mlw[ qjl kta kynblw kl hyhw hwhy ynpl
nrha ynb rmtya l[w rz[la l[ pxqyw prc hnhw hcm crd crd tafjh
mycdq cdq yk cdqh mwqmb tafjh ta mtlka al [wdm
17 :rmal mrtwnh
al nh
18 :hwhy ynpl mhyl[ rpkl hd[h nw[ ta tacl mkl ntn htaw awh
rbdyw
19 :ytywx rcak cdqb hta wlkat lwka hmynp cdqh la hmd ta abwh
hnarqtw hwhy ynpl mtl[ taw mtafj ta wbyrqh mwyh nh hcm la nrha
bfyyw hcm [mcyw
20 :hwhy yny[b bfyyh mwyh tafj ytlkaw hlak yta
:wyny[b

 

Leviticus 11

rmal larcy ynb la wrbd 2 :mhla rmal nrha law hcm la hwhy rbdyw 1
t[scw hsrp tsrpm lk 3 :xrah l[ rca hmhbh lkm wlkat rca hyjh taz
hrgh yl[mm wlkat al hz ta ka
4 :wlkat hta hmhbb hrg tl[m tsrp [sc
amf syrpm wnnya hsrpw awh hrg hl[m yk lmgh ta hsrph ysrpmmw
:mkl awh amf syrpy al hsrpw awh hrg hl[m yk npch taw
5 :mkl awh
:mkl awh hamf hsyrph al hsrpw awh hrg tl[m yk tbnrah taw
6
amf rgy al hrg awhw hsrp [sc [scw awh hsrp syrpm yk ryzjh taw 7
hz ta 9 :mkl mh myamf w[gt al mtlbnbw wlkat al mrcbm 8 :mkl awh
mta myljnbw mymyb mymb tcqcqw rypns wl rca lk mymb rca lkm wlkat
mymh xrc lkm myljnbw mymyb tcqcqw rypns wl nya rca lkw
10 :wlkat
wlkat al mrcbm mkl wyhy xqcw
11 :mkl mh xqc mymb rca hyjh cpn lkmw
:mkl awh xqc mymb tcqcqw rypns wl nya rca lk
12 :wxqct mtlbn taw
taw srph taw rcnh ta mh xqc wlkay al pw[h nm wxqct hla taw
13
tb taw 16 :wnyml br[ lk ta 15 :hnyml hyah taw hadh taw 14 :hynz[h
klch taw swkh taw
17 :whnyml xnh taw pjch taw smjth taw hn[yh
hpnah hdysjh taw
19 :mjrh taw taqh taw tmcnth taw 18 :pwcnyh taw
awh xqc [bra l[ klhh pw[h xrc lk
20 :plf[h taw tpykwdh taw hnyml
l[mm my[rk al rca [bra l[ klhh pw[h xrc lkm wlkat hz ta ka
21 :mkl
taw wnyml hbrah ta wlkat mhm hla ta
22 :xrah l[ nhb rtnl wylgrl
pw[h xrc lkw
23 :whnyml bgjh taw whnyml lgrjh taw whnyml m[lsh
amfy mtlbnb [gnh lk wamft hlalw
24 :mkl awh xqc mylgr [bra wl rca
hmhbh lkl
26 :br[h d[ amfw wydgb sbky mtlbnm acnh lkw 25 :br[h d[
mh myamf hl[m hnnya hrgw t[sc hnnya [scw hsrp tsrpm awh rca
[bra l[ tklhh hyjh lkb wypk l[ klwh lkw
27 :amfy mhb [gnh lk mkl
sbky mtlbn ta acnhw
28 :br[h d[ amfy mtlbnb [gnh lk mkl mh myamf
l[ xrch xrcb amfh mkl hzw
29 :mkl hmh myamf br[h d[ amfw wydgb
:tmcnthw fmjhw haflhw jkhwvhqnahw
30 :whnymlvbxhwvrbk[hwvdljhvxrah
lkw
32 :br[h d[ amfy mtmb mhb [gnh lk xrch lkb mkl myamfh hla 31
ylk lk qc wa rw[ wa dgb wa x[ ylk lkm amfy mtmb mhm wyl[ lpy rca
crj ylk lkw
33 :rhfw br[h d[ amfw abwy mymb mhb hkalm hc[y rca
rca lkah lkm
34 :wrbct wtaw amfy wkwtb rca lk wkwt la mhm lpy rca
:amfy ylk lkb htcy rca hqcm lkw amfy mym wyl[ awby rca lkay
myamfw mh myamf xty myrykw rwnt amfy wyl[ mtlbnm lpy rca lkw
35
:amfy mtlbnb [gnw rwhf hyhy mym hwqm rwbw ny[m ka 36 :mkl wyhy
mym nty ykw
38 :awh rwhf [rzy rca [wrz [rz lk l[ mtlbnm lpy ykw 37
ayh rca hmhbh nm twmy ykw
39 :mkl awh amf wyl[ mtlbnm lpnw [rz l[
wydgb sbky htlbnm lkahw
40 :br[h d[ amfy htlbnb [gnh hlkal mkl
lkw
41 :br[h d[ amfw wydgb sbky htlbn ta acnhw br[h d[ amfw
l[ klwh lkw nwjg l[ klwh lk
42 :lkay al awh xqc xrah l[ xrch xrch
:mh xqc yk mwlkat al xrah l[ xrch xrch lkl mylgr hbrm lk d[ [bra
:mb mtmfnw mhb wamft alw xrch xrch lkb mkytcpn ta wxqct la
43
alw yna cwdq yk mycdq mtyyhw mtcdqthw mkyhla hwhy yna yk 44
hl[mh hwhy yna yk 45 :xrah l[ cmrh xrch lkb mkytcpn ta wamft
:yna cwdq yk mycdq mtyyhw myhlal mkl tyhl myrxm xram mkta
txrch cpn lklw mymb tcmrh hyjh cpn lkw pw[hw hmhbh trwt taz
46
hyjh nybw tlkanh hyjh nybw rhfh nybw amfh nyb lydbhl 47 :xrah l[
:lkat al rca

 

Leviticus 12

[yrzt yk hca rmal larcy ynb la rbd 2 :rmal hcm la hwhy rbdyw 1
ynymch mwybw 3 :amft htwd tdn ymyk mymy t[bc hamfw rkz hdlyw
cdq lkb hrhf ymdb bct mymy tclcw mwy myclcw
4 :wtlr[ rcb lwmy
hamfw dlt hbqn maw
5 :hrhf ymy talm d[ abt al cdqmh law [gt al
ymy talmbw
6 :hrhf ymd l[ bct mymy tccw mwy myccw htdnk my[bc
jtp la tafjl rt wa hnwy nbw hl[l wtnc nb cbk aybt tbl wa nbl hrhf
hymd rqmm hrhfw hyl[ rpkw hwhy ynpl wbyrqhw
7 :nhkh la d[wm lha
ytc hjqlw hc yd hdy axmt al maw
8 :hbqnl wa rkzl tdlyh trwt taz
:hrhfw nhkh hyl[ rpkw tafjl djaw hl[l dja hnwy ynb ync wa myrt

 

Leviticus 13

wa tac wrcb rw[b hyhy yk mda 2 :rmal nrha law hcm la hwhy rbdyw 1
la wa nhkh nrha la abwhw t[rx [gnl wrcb rw[b hyhw trhb wa tjps
kph [gnb r[cw rcbh rw[b [gnh ta nhkh harw
3 :mynhkh wynbm dja
:wta amfw nhkh wharw awh t[rx [gn wrcb rw[m qm[ [gnh harmw nbl
kph al hr[cw rw[h nm harm nya qm[w wrcb rw[b awh hnbl trhb maw
4
hnhw y[ybch mwyb nhkh wharw 5 :mymy t[bc [gnh ta nhkh rygshw nbl
:tync mymy t[bc nhkh wrygshw rw[b [gnh hcp al wyny[b dm[ [gnh
rw[b [gnh hcp alw [gnh hhk hnhw tync y[ybch mwyb wta nhkh harw
6
tjpsmh hcpt hcp maw 7 :rhfw wydgb sbkw awh tjpsm nhkh wrhfw
nhkh harw
8 :nhkh la tync harnw wtrhfl nhkh la wtarh yrja rw[b
hyht yk t[rx [gn
9 :awh t[rx nhkh wamfw rw[b tjpsmh htcp hnhw
hkph ayhw rw[b hnbl tac hnhw nhkh harw
10 :nhkh la abwhw mdab
nhkh wamfw wrcb rw[b awh tncwn t[rx
11 :tacb yj rcb tyjmw nbl r[c
t[rxh htskw rw[b t[rxh jrpt jwrp maw
12 :awh amf yk wnrgsy al
nhkh harw
13 :nhkh yny[ harm lkl wylgr d[w wcarm [gnh rw[ lk ta
:awh rwhf nbl kph wlk [gnh ta rhfw wrcb lk ta t[rxh htsk hnhw
wamfw yjh rcbh ta nhkh harw
15 :amfy yj rcb wb twarh mwybw 14
abw nbll kphnw yjh rcbh bwcy yk wa 16 :awh t[rx awh amf yjh rcbh
rwhf [gnh ta nhkh rhfw nbll [gnh kphn hnhw nhkh wharw
17 :nhkh la
tac nyjch mwqmb hyhw
19 :aprnw nyjc wr[b wb hyhy yk rcbw 18 :awh
harm hnhw nhkh harw
20 :nhkh la harnw tmdmda hnbl trhb wa hnbl
:hjrp nyjcb awh t[rx [gn nhkh wamfw nbl kph hr[cw rw[h nm lpc
ayhw rw[h nm hnnya hlpcw nbl r[c hb nya hnhw nhkh hnary maw
21
wta nhkh amfw rw[b hcpt hcp maw 22 :mymy t[bc nhkh wrygshw hhk
wrhfw awh nyjch tbrx htcp al trhbh dm[t hytjt maw
23 :awh [gn
hnbl trhb hwkmh tyjm htyhw ca twkm wr[b hyhy yk rcb wa
24 :nhkh
qm[ harmw trhbb nbl r[c kphn hnhw nhkh hta harw
25 :hnbl wa tmdmda
maw
26 :awh t[rx [gn nhkh wta amfw hjrp hwkmb awh t[rx rw[h nm
hhk awhw rw[h nm hnnya hlpcw nbl r[c trhbb nya hnhw nhkh hnary
hcpt hcp ma y[ybch mwyb nhkh wharw
27 :mymy t[bc nhkh wrygshw
htcp al trhbh dm[t hytjt maw
28 :awh t[rx [gn wta nhkh amfw rw[b
:awh hwkmh tbrx yk nhkh wrhfw awh hwkmh tac hhk awhw rw[b
[gnh ta nhkh harw
30 :nqzb wa carb [gn wb hyhy yk hca wa cyaw 29
awh qtn nhkh wta amfw qd bhx r[c wbw rw[h nm qm[ wharm hnhw
nya hnhw qtnh [gn ta nhkh hary ykw
31 :awh nqzh wa carh t[rx
t[bc qtnh [gn ta nhkh rygshw wb nya rjc r[cw rw[h nm qm[ wharm
hyh alw qtnh hcp al hnhw y[ybch mwyb [gnh ta nhkh harw
32 :mymy
jlgy al qtnh taw jlgthw
33 :rw[h nm qm[ nya qtnh harmw bhx r[c wb
mwyb qtnh ta nhkh harw
34 :tync mymy t[bc qtnh ta nhkh rygshw
rhfw rw[h nm qm[ wnnya wharmw rw[b qtnh hcp al hnhw y[ybch
:wtrhf yrja rw[b qtnh hcpy hcp maw
35 :rhfw wydgb sbkw nhkh wta
:awh amf bhxh r[cl nhkh rqby al rw[b qtnh hcp hnhw nhkh wharw
36
wrhfw awh rwhf qtnh aprn wb jmx rjc r[cw qtnh dm[ wyny[b maw 37
harw 39 :tnbl trhb trhb mrcb rw[b hyhy yk hca wa cyaw 38 :nhkh
:awh rwhf rw[b jrp awh qhb tnbl twhk trhb mrcb rw[b hnhw nhkh
frmy wynp tapm maw
41 :awh rwhf awh jrq wcar frmy yk cyaw 40
mdmda nbl [gn tjbgb wa tjrqb hyhy ykw 42 :awh rwhf awh jbg wcar
[gnh tac hnhw nhkh wta harw
43 :wtjbgb wa wtjrqb awh tjrp t[rx
awh [wrx cya
44 :rcb rw[ t[rx harmk wtjbgb wa wtjrqb tmdmda hnbl
wydgb [gnh wb rca [wrxhw
45 :w[gn wcarb nhkh wnamfy amf awh amf
lk
46 :arqy amf amfw hf[y mpc l[w [wrp hyhy wcarw mymrp wyhy
dgbhw
47 :wbcwm hnjml xwjm bcy ddb awh amf amfy wb [gnh rca ymy
br[b wa ytcb wa
48 :mytcp dgbb wa rmx dgbb t[rx [gn wb hyhy yk
wa qrqry [gnh hyhw
49 :rw[ tkalm lkb wa rw[b wa rmxlw mytcpl
awh t[rx [gn rw[ ylk lkb wa br[b wa ytcb wa rw[b wa dgbb mdmda
:mymy t[bc [gnh ta rygshw [gnh ta nhkh harw
50 :nhkh ta harhw
wa br[b wa ytcb wa dgbb [gnh hcp yk y[ybch mwyb [gnh ta harw
51
prcw 52 :awh amf [gnh tramm t[rx hkalml rw[h hc[y rca lkl rw[b
rw[h ylk lk ta wa mytcpb wa rmxb br[h ta wa ytch ta wa dgbh ta
nhkh hary maw
53 :prct cab awh tramm t[rx yk [gnh wb hyhy rca
nhkh hwxw
54 :rw[ ylk lkb wa br[b wa ytcb wa dgbb [gnh hcp al hnhw
yrja nhkh harw
55 :tync mymy t[bc wrygshw [gnh wb rca ta wsbkw
cab awh amf hcp al [gnhw wny[ ta [gnh kph al hnhw [gnh ta sbkh
[gnh hhk hnhw nhkh har maw
56 :wtjbgb wa wtjrqb awh ttjp wnprct
:br[h nm wa ytch nm wa rw[h nm wa dgbh nm wta [rqw wta sbkh yrja
cab awh tjrp rw[ ylk lkb wa br[b wa ytcb wa dgbb dw[ hart maw
57
rca rw[h ylk lk wa br[h wa ytch wa dgbhw 58 :[gnh wb rca ta wnprct
rmxh dgb t[rx [gn trwt taz
59 :rhfw tync sbkw [gnh mhm rsw sbkt
:wamfl wa wrhfl rw[ ylk lk wa br[h wa ytch wa mytcph wa

 

Leviticus 14

abwhw wtrhf mwyb [rxmh trwt hyht taz 2 :rmal hcm la hwhy rbdyw 1
t[rxh [gn aprn hnhw nhkh harw hnjml xwjm la nhkh axyw 3 :nhkh la
zra x[w twrhf twyj myrpx ytc rhfml jqlw nhkh hwxw
4 :[wrxh nm
l[ crj ylk la tjah rwpxh ta fjcw nhkh hwxw
5 :bzaw t[lwt yncw
t[lwth ync taw zrah x[ taw hta jqy hyjh rpxh ta
6 :myyj mym
:myyjh mymh l[ hfjch rpxh mdb hyjh rpxh taw mtwa lbfw bzah taw
l[ hyjh rpxh ta jlcw wrhfw mym[p [bc t[rxh nm rhfmh l[ hzhw
7
rhfw mymb xjrw wr[c lk ta jlgw wydgb ta rhfmh sbkw 8 :hdch ynp
mwyb hyhw
9 :mymy t[bc wlhal xwjm bcyw hnjmh la awby rjaw
lk taw wyny[ tbg taw wnqz taw wcar ta wr[c lk ta jlgy y[ybch
ynymch mwybw
10 :rhfw mymb wrcb ta xjrw wydgb ta sbkw jlgy wr[c
tls mynrc[ hclcw hmymt htnc tb tja hcbkw mmymt mycbk ync jqy
rhfmh cyah ta rhfmh nhkh dym[hw
11 :nmc dja glw nmcb hlwlb hjnm
byrqhw djah cbkh ta nhkh jqlw
12 :d[wm lha jtp hwhy ynpl mtaw
cbkh ta fjcw
13 :hwhy ynpl hpwnt mta pynhw nmch gl taw mcal wta
mcah tafjk yk cdqh mwqmb hl[h taw tafjh ta fjcy rca mwqmb
kwnt l[ nhkh ntnw mcah mdm nhkh jqlw
14 :awh mycdq cdq nhkl awh
jqlw
15 :tynmyh wlgr nhb l[w tynmyh wdy nhb l[w tynmyh rhfmh nza
w[bxa ta nhkh lbfw
16 :tylamch nhkh pk l[ qxyw nmch glm nhkh
[bc w[bxab nmch nm hzhw tylamch wpk l[ rca nmch nm tynmyh
nza kwnt l[ nhkh nty wpk l[ rca nmch rtymw
17 :hwhy ynpl mym[p
:mcah md l[ tynmyh wlgr nhb l[w tynmyh wdy nhb l[w tynmyh rhfmh
nhkh wyl[ rpkw rhfmh car l[ nty nhkh pk l[ rca nmcb rtwnhw
18
fjcy rjaw wtamfm rhfmh l[ rpkw tafjh ta nhkh hc[w 19 :hwhy ynpl
nhkh wyl[ rpkw hjbzmh hjnmh taw hl[h ta nhkh hl[hw
20 :hl[h ta
rpkl hpwntl mca dja cbk jqlw tgcm wdy nyaw awh ld maw
21 :rhfw
ync wa myrt ytcw
22 :nmc glw hjnml nmcb lwlb dja tls nwrc[w wyl[
mta aybhw
23 :hl[ djahw tafj dja hyhw wdy gyct rca hnwy ynb
jqlw
24 :hwhy ynpl d[wm lha jtp la nhkh la wtrhfl ynymch mwyb
:hwhy ynpl hpwnt nhkh mta pynhw nmch gl taw mcah cbk ta nhkh
rhfmh nza kwnt l[ ntnw mcah mdm nhkh jqlw mcah cbk ta fjcw
25
qxy nmch nmw 26 :tynmyh wlgr nhb l[w tynmyh wdy nhb l[w tynmyh
rca nmch nm tynmyh w[bxab nhkh hzhw
27 tylamch nhkh pk l[ nhkh
l[ rca nmch nm nhkh ntnw
28 :hwhy ynpl mym[p [bc tylamch wpk l[
wlgr nhb l[w tynmyh wdy nhb l[w tynmyh rhfmh nza kwnt l[ wpk
l[ nty nhkh pk l[ rca nmch nm rtwnhw
29 :mcah md mwqm l[ tynmyh
ynb nm wa myrth nm djah ta hc[w
30 :hwhy ynpl wyl[ rpkl rhfmh car
djah taw tafj djah ta wdy gyct rca ta
31 :wdy gyct rcam hnwyh
[gn wb rca trwt taz
32 :hwhy ynpl rhfmh l[ nhkh rpkw hjnmh l[ hl[
:rmal nrha law hcm la hwhy rbdyw
33 :wtrhfb wdy gyct al rca t[rx
tybb t[rx [gn yttnw hzjal mkl ntn yna rca n[nk xra la wabt yk
34
:tybb yl harn [gnk rmal nhkl dyghw tybh wl rca abw 35 :mktzja xra
amfy alw [gnh ta twarl nhkh aby mrfb tybh ta wnpw nhkh hwxw
36
hnhw [gnh ta harw 37 :tybh ta twarl nhkh aby nk rjaw tybb rca lk
:ryqh nm lpc nhyarmw tmdmda wa tqrqry trwr[qc tybh tryqb [gnh
bcw
39 :mymy t[bc tybh ta rygshw tybh jtp la tybh nm nhkh axyw 38
nhkh hwxw 40 :tybh tryqb [gnh hcp hnhw harw y[ybch mwyb nhkh
mwqm la ry[l xwjm la nhta wkylchw [gnh nhb rca mynbah ta wxljw
xwjm la wxqh rca rp[h ta wkpcw bybs tybm [xqy tybh taw
41 :amf
rp[w mynbah tjt la waybhw twrja mynba wjqlw
42 :amf mwqm la ry[l
mynbah ta xlj rja tybb jrpw [gnh bwcy maw
43 :tybh ta jfw jqy rja
[gnh hcp hnhw harw nhkh abw
44 :jwfh yrjaw tybh ta twxqh yrjaw
taw wynba ta tybh ta xtnw
45 :awh amf tybb awh tramm t[rx tybb
abhw
46 :amf mwqm la ry[l xwjm la ayxwhw tybh rp[ lk taw wyx[
ta sbky tybb bkchw
47 :br[h d[ amfy wta rygsh ymy lk tybh la
al hnhw harw nhkh aby ab maw
48 :wydgb ta sbky tybb lkahw wydgb
:[gnh aprn yk tybh ta nhkh rhfw tybh ta jfh yrja tybb [gnh hcp
fjcw
50 :bzaw t[lwt yncw zra x[w myrpx ytc tybh ta afjl jqlw 49
bzah taw zrah x[ ta jqlw 51 :myyj mym l[ crj ylk la tjah rpxh ta
mymbw hfwjch rpxh mdb mta lbfw hyjh rpxh taw t[lwth ync taw
mymbw rwpxh mdb tybh ta afjw
52 :mym[p [bc tybh la hzhw myyjh
rpxh ta jlcw
53 :t[lwth yncbw bzabw zrah x[bw hyjh rpxbw myyjh
lkl hrwth taz
54 :rhfw tybh l[ rpkw hdch ynp la ry[l xwjm la hyjh
:trhblw tjpslw taclw
56 :tyblw dgbh t[rxlw 55 :qtnlw t[rxh [gn
:t[rxh trwt taz rhfh mwybw amfh mwyb trwhl
57

 

Leviticus 15

mhla mtrmaw larcy ynb la wrbd 2 :rmal nrha law hcm la hwhy rbdyw 1
wbwzb wtamf hyht tazw 3 :awh amf wbwz wrcbm bz hyhy yk cya cya
rca bkcmh lk
4 :awh wtamf wbwzm wrcb mytjh wa wbwz ta wrcb rr
[gy rca cyaw
5 :amfy wyl[ bcy rca ylkh lkw amfy bzh wyl[ bkcy
rca ylkh l[ bcyhw
6 :br[h d[ amfw mymb xjrw wydgb sbky wbkcmb
bzh rcbb [gnhw
7 :br[h d[ amfw mymb xjrw wydgb sbky bzh wyl[ bcy
sbkw rwhfb bzh qry ykw
8 :br[h d[ amfw mymb xjrw wydgb sbky
bzh wyl[ bkry rca bkrmh lkw
9 :br[h d[ amfw mymb xjrw wydgb
mtwa acwnhw br[h d[ amfy wytjt hyhy rca lkb [gnh lkw
10 :amfy
al wydyw bzh wb [gy rca lkw
11 :br[h d[ amfw mymb xjrw wydgb sbky
[gy rca crj ylkw
12 :br[h d[ amfw mymb xjrw wydgb sbkw mymb pfc
wl rpsw wbwzm bzh rhfy ykw
13 :mymb pfcy x[ ylk lkw rbcy bzh wb
mwybw
14 :rhfw myyj mymb wrcb xjrw wydgb sbkw wtrhfl mymy t[bc
lha jtp la hwhy ynpl abw hnwy ynb ync wa myrt ytc wl jqy ynymch
rpkw hl[ djahw tafj dja nhkh mta hc[w
15 :nhkh la mntnw d[wm
xjrw [rz tbkc wnmm axt yk cyaw
16 :wbwzm hwhy ynpl nhkh wyl[
wyl[ hyhy rca rw[ lkw dgb lkw
17 :br[h d[ amfw wrcb lk ta mymb
tbkc hta cya bkcy rca hcaw
18 :br[h d[ amfw mymb sbkw [rz tbkc
hbz hyhy md hbz hyht yk hcaw
19 :br[h d[ wamfw mymb wxjrw [rz
rca lkw
20 :br[h d[ amfy hb [gnh lkw htdnb hyht mymy t[bc hrcbb
hbkcmb [gnh lkw
21 :amfy wyl[ bct rca lkw amfy htdnb wyl[ bkct
bct rca ylk lkb [gnh lkw
22 :br[h d[ amfw mymb xjrw wydgb sbky
wa awh bkcmh l[ maw
23 :br[h d[ amfw mymb xjrw wydgb sbky wyl[
bkcy bkc maw
24 :br[h d[ amfy wb w[gnb wyl[ tbcy awh rca ylkh l[
wyl[ bkcy rca bkcmh lkw mymy t[bc amfw wyl[ htdn yhtw hta cya
l[ bwzt yk wa htdn t[ alb mybr mymy hmd bwz bwzy yk hcaw
25 :amfy
rca bkcmh lk
26 :awh hamf hyht htdn ymyk htamf bwz ymy lk htdn
wyl[ bct rca ylkh lkw hl hyhy htdn bkcmk hbwz ymy lk wyl[ bkct
mymb xjrw wydgb sbkw amfy mb [gwnh lkw
27 :htdn tamfk hyhy amf
:rhft rjaw mymy t[bc hl hrpsw hbwzm hrhf maw
28 :br[h d[ amfw
la mtwa haybhw hnwy ynb ync wa myrt ytc hl jqt ynymch mwybw
29
hl[ djah taw tafj djah ta nhkh hc[w 30 :d[wm lha jtp la nhkh
larcy ynb ta mtrzhw
31 :htamf bwzm hwhy ynpl nhkh hyl[ rpkw
trwt taz
32 :mkwtb rca ynkcm ta mamfb mtamfb wtmy alw mtamfm
wbwz ta bzhw htdnb hwdhw
33 :hb hamfl [rz tbkc wnmm axt rcaw bzh
:hamf m[ bkcy rca cyalw hbqnlw rkzl

 

Leviticus 16

:wtmyw hwhy ynpl mtbrqb nrha ynb ync twm yrja hcm la hwhy rbdyw 1
tybm cdqh la t[ lkb aby law kyja nrha la rbd hcm la hwhy rmayw 2
:trpkh l[ hara nn[b yk twmy alw nrah l[ rca trpkh ynp la tkrpl
cdq db tntk
4 :hl[l lyaw tafjl rqb nb rpb cdqh la nrha aby tazb 3
ydgb pnxy db tpnxmbw rgjy db fnbabw wrcb l[ wyhy db ysnkmw cbly
ync jqy larcy ynb td[ tamw
5 :mcblw wrcb ta mymb xjrw mh cdq
wl rca tafjh rp ta nrha byrqhw
6 :hl[l dja lyaw tafjl myz[ yry[c
hwhy ynpl mta dym[hw mry[ch ync ta jqlw
7 wtyb d[bw wd[b rpkw
hwhyl dja lrwg twlrg mry[ch ync l[ nrha ntnw
8 :d[wm lha jtp
lrwgh wyl[ hl[ rca ry[ch ta nrha byrqhw
9 :lzaz[l dja lrwgw
yj dm[y lzaz[l lrwgh wyl[ hl[ rca ry[chw
10 :tafj whc[w hwhyl
rp ta nrha byrqhw
11 :hrbdmh lzaz[l wta jlcl wyl[ rpkl hwhy ynpl
:wl rca tafjh rp ta fjcw wtyb d[bw wd[b rpkw wl rca tafjh
trfq wynpj almw hwhy ynplm jbzmh l[m ca yljg htjmh alm jqlw
12
hskw hwhy ynpl cah l[ trfqh ta ntnw 13 :tkrpl tybm aybhw hqd myms
hzhw rph mdm jqlw
14 :twmy alw twd[h l[ rca trpkh ta trfqh nn[
:w[bxab mdh nm mym[p [bc hzy trpkh ynplw hmdqvtrpkh ynp l[ w[bxab
hc[w tkrpl tybm la wmd ta aybhw m[l rca tafjh ry[c ta fjcw
15
l[ rpkw 16 :trpkh ynplw trpkh l[ wta hzhw rph mdl hc[ rcak wmd ta
d[wm lhal hc[y nkw mtafj lkl mhy[cpmw larcy ynb tamfm cdqh
cdqb rpkl wabb d[wm lhab hyhy al mda lkw
17 :mtamf kwtb mta nkch
jbzmh la axyw
18 :larcy lhq lk d[bw wtyb d[bw wd[b rpkw wtax d[
twnrq l[ ntnw ry[ch mdmw rph mdm jqlw wyl[ rpkw hwhy ynpl rca
wcdqw wrhfw mym[p [bc w[bxab mdh nm wyl[ hzhw
19 :bybs jbzmh
jbzmh taw d[wm lha taw cdqh ta rpkm hlkw
20 :larcy ynb tamfm
yjh ry[ch car l[ wdy ytc ta nrha kmsw
21 :yjh ry[ch ta byrqhw
ntnw mtafj lkl mhy[cp lk taw larcy ynb tnw[ lk ta wyl[ hdwthw
wyl[ ry[ch acnw
22 :hrbdmh yt[ cya dyb jlcw ry[ch car l[ mta
lha la nrha abw
23 :rbdmb ry[ch ta jlcw hrzg xra la mtnw[ lk ta
ta xjrw
24 :mc mjynhw cdqh la wabb cbl rca dbh ydgb ta fcpw d[wm
tl[ taw wtl[ ta hc[w axyw wydgb ta cblw cwdq mwqmb mymb wrcb
jlcmhw
26 :hjbzmh ryfqy tafjh blj taw 25 :m[h d[bw wd[b rpkw m[h
la awby nk yrjaw mymb wrcb ta xjrw wydgb sbky lzaz[l ry[ch ta
cdqb rpkl mmd ta abwh rca tafjh ry[c taw tafjh rp taw
27 :hnjmh
prchw
28 :mcrp taw mrcb taw mtr[ ta cab wprcw hnjml xwjm la ayxwy
htyhw
29 :hnjmh la awby nk yrjaw mymb wrcb ta xjrw wydgb sbky mta
hkalm lkw mkytcpn ta wn[t cdjl rwc[b y[ybch cdjb mlw[ tqjl mkl
rhfl mkyl[ rpky hzh mwyb yk
30 :mkkwtb rgh rghw jrzah wc[t al
ta mtyn[w mkl ayh nwtbc tbc
31 :wrhft hwhy ynpl mkytafj lkm mkta
wdy ta almy rcaw wta jcmy rca nhkh rpkw
32 :mlw[ tqj mkytcpn
cdqh cdqm ta rpkw
33 :cdqh ydgb dbh ydgb ta cblw wyba tjt nhkl
:rpky lhqh m[ lk l[w mynhkh l[w rpky jbzmh taw d[wm lha taw
hncb tja mtafj lkm larcy ynb l[ rpkl mlw[ tqjl mkl taz htyhw
34
:hcm ta hwhy hwx rcak c[yw

 

Leviticus 17

larcy ynb lk law wynb law nrha la rbd 2 :rmal hcm la hwhy rbdyw 1
rca larcy tybm cya cya 3 :rmal hwhy hwx rca rbdh hz mhyla trmaw
lha jtp law
4 :hnjml xwjm fjcy rca wa hnjmb z[ wa bck wa rwc fjcy
cyal bcjy md hwhy nkcm ynpl hwhyl nbrq byrqhl waybh al d[wm
ynb wayby rca n[ml
5 :wm[ brqm awhh cyah trknw kpc md awhh
jtp la hwhyl maybhw hdch ynp l[ myjbz mh rca mhyjbz ta larcy
mdh ta nhkh qrzw
6 :mtwa hwhyl mymlc yjbz wjbzw nhkh la d[wm lha
alw
7 :hwhyl jjyn jyrl bljh ryfqhw d[wm lha jtp hwhy jbzm l[
hyht mlw[ tqj mhyrja mynz mh rca mry[cl mhyjbz ta dw[ wjbzy
rwgy rca rgh nmw larcy tybm cya cya rmat mhlaw
8 :mtrdl mhl taz
wta twc[l wnayby al d[wm lha jtp law
9 :jbz wa hl[ hl[y rca mkwtb
rgh rgh nmw larcy tybm cya cyaw
10 :wym[m awhh cyah trknw hwhyl
brqm hta ytrkhw mdh ta tlkah cpnb ynp yttnw md lk lkay rca mkwtb
l[ rpkl jbzmh l[ mkl wyttn ynaw awh mdb rcbh cpn yk
11 :hm[
cpn lk larcy ynbl ytrma nk l[
12 :rpky cpnb awh mdh yk mkytcpn
larcy ynbm cya cyaw
13 :md lkay al mkkwtb rgh rghw md lkat al mkm
wmd ta kpcw lkay rca pw[ wa hyj dyx dwxy rca mkwtb rgh rgh nmw
lk md larcy ynbl rmaw awh wcpnb wmd rcb lk cpn yk
14 :rp[b whskw
rca cpn lkw
15 :trky wylka lk awh wmd rcb lk cpn yk wlkat al rcb
br[h d[ amfw mymb xjrw wydgb sbkw rgbw jrzab hprfw hlbn lkat
:wnw[ acnw xjry al wrcbw sbky al maw
16 :rhfw

 

Leviticus 18

hwhy yna mhla trmaw larcy ynb la rbd 2 :rmal hcm la hwhy rbdyw 1
n[nk xra hc[mkw wc[t al hb mtbcy rca myrxm xra hc[mk 3 :mkyhla
wc[t yfpcm ta
4 :wklt al mhytqjbw wc[t al hmc mkta aybm yna rca
taw ytqj ta mtrmcw
5 :mkyhla hwhy yna mhb tkll wrmct ytqj taw
rac lk la cya cya
6 :hwhy yna mhb yjw mdah mta hc[y rca yfpcm
hlgt al kma twr[w kyba twr[
7 :hwhy yna hwr[ twlgl wbrqt al wrcb
:awh kyba twr[ hlgt al kyba tca twr[
8 :htwr[ hlgt al awh kma
hlgt al xwj tdlwm wa tyb tdlwm kma tb wa kyba tb ktwja twr[
9
twr[ 11 :hnh ktwr[ yk ntwr[ hlgt al ktb tb wa knb tb twr[ 10 :ntwr[
twja twr[
12 :htwr[ hlgt al awh ktwja kyba tdlwm kyba tca tb
kma rac yk hlgt al kma twja twr[
13 :awh kyba rac hlgt al kyba
twr[
15 :awh ktdd brqt al wtca la hlgt al kyba yja twr[ 14 :awh
hlgt al kyja tca twr[
16 :htwr[ hlgt al awh knb tca hlgt al ktlk
al htb tb taw hnb tb ta hlgt al htbw hca twr[
17 :awh kyja twr[
rrxl jqt al htja la hcaw
18 :awh hmz hnh hrac htwr[ twlgl jqt
:htwr[ twlgl brqt al htamf tdnb hca law
19 :hyyjb hyl[ htwr[ twlgl
ntt al k[rzmw
21 :hb hamfl [rzl ktbkc ntt al ktym[ tca law 20
bkct al rkz taw
22 :hwhy yna kyhla mc ta lljt alw klml ryb[hl
al hcaw hb hamfl ktbkc ntt al hmhb lkbw
23 :awh hb[wt hca ybkcm
wamfn hla lkb yk hla lkb wamft la
24 :awh lbt h[brl hmhb ynpl dm[t
aqtw hyl[ hnw[ dqpaw xrah amftw
25 :mkynpm jlcm yna rca mywgh
lkm wc[t alw yfpcm taw ytqj ta mta mtrmcw
26 :hybcy ta xrah
wc[ lah tb[wth lk ta yk
27 :mkkwtb rgh rghw jrzah hlah tb[wth
mkamfb mkta xrah ayqt alw
28 :xrah amftw mkynpl rca xrah ycna
tb[wth lkm hc[y rca lk yk
29 :mkynpl rca ywgh ta haq rcak hta
twc[ ytlbl ytrmcm ta mtrmcw
30 :mm[ brqm tc[h twcpnh wtrknw hlah
:mkyhla hwhy yna mhb wamft alw mkynpl wc[n rca tb[wth twqjm

 

Leviticus 19

mhla trmaw larcy ynb td[ lk la rbd 2 :rmal hcm la hwhy rbdyw 1
taw waryt wybaw wma cya 3 :mkyhla hwhy yna cwdq yk wyht mycdq
al hksm yhlaw mlylah la wnpt la
4 :mkyhla hwhy yna wrmct yttbc
mknxrl hwhyl mymlc jbz wjbzt ykw
5 :mkyhla hwhy yna mkl wc[t
:prcy cab ycylch mwy d[ rtwnhw trjmmw lkay mkjbz mwyb
6 :whjbzt
acy wnw[ wylkaw
8 :hxry al awh lwgp ycylch mwyb lkay lkah maw 7
ryxq ta mkrxqbw 9 :hym[m awhh cpnh htrknw llj hwhy cdq ta yk
llw[t al kmrkw
10 :fqlt al kryxq fqlw rxql kdc tap hlkt al mkxra
wbngt al
11 :mkyhla hwhy yna mta bz[t rglw yn[l fqlt al kmrk frpw
ta tlljw rqcl ymcb w[bct alw
12 :wtym[b cya wrqct alw wcjkt alw
rykc tl[p nylt al lzgt alw k[r ta qc[t al
13 :hwhy yna kyhla mc
yna kyhlam taryw lckm ntt al rw[ ynplw crj llqt al
14 :rqb d[ kta
qdxb lwdg ynp rdht alw ld ynp act al fpcmb lw[ wc[t al
15 :hwhy
al
17 :hwhy yna k[r md l[ dm[t al kym[b lykr klt al 16 :ktym[ fpct
al
18 :afj wyl[ act alw ktym[ ta jykwt jkwh kbblb kyja ta anct
ytqj ta
19 :hwhy yna kwmk k[rl tbhaw km[ ynb ta rft alw mqt
znf[c myalk dgbw myalk [rzt al kdc myalk [ybrt al ktmhb wrmct
tprjn hjpc awhw [rz tbkc hca ta bkcy yk cyaw
20 :kyl[ hl[y al
al yk wtmwy al hyht trqb hl ntn al hcpj wa htdpn al hdphw cyal
wyl[ rpkw
22 :mca lya d[wm lha jtp la hwhyl wmca ta aybhw 21 :hcpj
rca wtafjm wl jlsnw afj rca wtafj l[ hwhy ynpl mcah lyab nhkh
wyrp ta wtlr[ mtlr[w lkam x[ lk mt[fnw xrah la wabt ykw
23 :afj
cdq wyrp lk hyhy t[ybrh hncbw
24 :lkay al mylr[ mkl hyhy mync clc
yna wtawbt mkl pyswhl wyrp ta wlkat tcymjh hncbw
25 :hwhyl mylwlh
tap wpqt al
27 :wnnw[t alw wcjnt al mdh l[ wlkat al 26 :mkyhla hwhy
tbtkw mkrcbb wntt al cpnl frcw
28 :knqz tap ta tyjct alw mkcar
xrah hnzt alw htwnzhl ktb ta lljt la
29 :hwhy yna mkb wntt al [q[q
la
31 :hwhy yna waryt ycdqmw wrmct yttbc ta 30 :hmz xrah halmw
:mkyhla hwhy yna mhb hamfl wcqbt la myn[dyh law tbah la wnpt
rwgy ykw
33 :hwhy yna kyhlam taryw nqz ynp trdhw mwqt hbyc ynpm 32
mkta rgh rgh mkl hyhy mkm jrzak 34 :wta wnwt al mkxrab rg kta
al
35 :mkyhla hwhy yna myrxm xrab mtyyh myrg yk kwmk wl tbhaw
qdx tpya qdx ynba qdx ynzam
36 :hrwcmbw lqcmb hdmbvfpcmb lw[ wc[t
:myrxm xram mkta ytaxwh rca mkyhla hwhy yna mkl hyhy qdx nyhw
:hwhy yna mta mtyc[w yfpcm lk taw ytqj lk ta mtrmcw
37

 

Leviticus 20

larcy ynbm cya cya rmat larcy ynb law 2 :rmal hcm la hwhy rbdyw 1
whmgry xrah m[ tmwy twm klml w[rzm nty rca larcyb rgh rgh nmw
w[rzm yk wm[ brqm wta ytrkhw awhh cyab ynp ta nta ynaw
3 :nbab
m[ wmyl[y ml[h maw
4 :ycdq mc ta lljlw ycdqm ta amf n[ml klml ntn
:wta tymh ytlbl klml w[rzm wttb awhh cyah nm mhyny[ ta xrah
mynzh lk taw wta ytrkhw wtjpcmbw awhh cyab ynp ta yna ytmcw
5
law tbah la hnpt rca cpnhw 6 :mm[ brqm klmh yrja twnzl wyrja
brqm wta ytrkhw awhh cpnb ynp ta yttnw mhyrja tnzl myn[dyh
ta mtrmcw
8 :mkyhla hwhy yna yk mycdq mtyyhw mtcdqthw 7 :wm[
wyba ta llqy rca cya cya yk
9 :mkcdqm hwhy yna mta mtyc[w ytqj
tca ta pany rca cyaw
10 :wb wymd llq wmaw wyba tmwy twm wma taw
bkcy rca cyaw
11 :tpanhw panh tmwy twm wh[r tca ta pany rca cya
rca cyaw
12 :mb mhymd mhync wtmwy twm hlg wyba twr[ wyba tca ta
bkcy rca cyaw
13 :mb mhymd wc[ lbt mhync wtmwy twm wtlk ta bkcy
rca cyaw
14 :mb mhymd wtmwy twm mhync wc[ hb[wtvhca ybkcm rkz ta
hmz hyht alw nhtaw wta wprcy cab awh hmz hma taw hca ta jqy
:wgrht hmhbh taw tmwy twm hmhbb wtbkc nty rca cyaw
15 :mkkwtb
twm hmhbh taw hcah ta tgrhw hta h[brl hmhb lk la brqt rca hcaw
16
ta harw wma tb wa wyba tb wtja ta jqy rca cyaw 17 :mb mhymd wtmwy
twr[ mm[ ynb yny[l wtrknw awh dsj wtwr[ ta hart ayhw htwr[
ta htwr[ ta hlgw hwd hca ta bkcy rca cyaw
18 :acy wnw[ hlg wtja
:mm[ brqm mhync wtrknw hymd rwqm ta htlg awhw hr[h hrqm
:wacy mnw[ hr[h wrac ta yk hlgt al kyba twjaw kma twja twr[w
19
:wtmy myryr[ wacy mafj hlg wdd twr[ wtdd ta bkcy rca cyaw 20
:wyhy myryr[ hlg wyja twr[ awh hdn wyja tca ta jqy rca cyaw 21
mkta ayqt alw mta mtyc[w yfpcm lk taw ytqj lk ta mtrmcw 22
yna rca ywgh tqjb wklt alw 23 :hb tbcl hmc mkta aybm yna rca xrah
ta wcryt mta mkl rmaw
24 :mb xqaw wc[ hla lk ta yk mkynpm jlcm
mkyhla hwhy yna cbdw blj tbz xra hta tcrl mkl hnnta ynaw mtmda
hamfl hrhfh hmhbh nyb mtldbhw
25 :mym[h nm mkta ytldbh rca
rca lkbw pw[bw hmhbb mkytcpn ta wxqct alw rhfl amfh pw[h nybw
yna cwdq yk mycdq yl mtyyhw
26 :amfl mkl ytldbh rca hmdah cmrt
mhb hyhy yk hca wa cyaw
27 :yl twyhl mym[h nm mkta ldbaw hwhy
:mb mhymd mta wmgry nbab wtmwy twm yn[dy wa bwa

 

Leviticus 21

al cpnl mhla trmaw nrha ynb mynhkh la rma hcm la hwhy rmayw 1
wtblw wnblw wybalw wmal wyla brqh wracl ma yk 2 :wym[b amfy
:amfy hl cyal htyh al rca wyla hbwrqh hlwtbh wtjalw
3 :wyjalw
al mnqz tapw mcarb hjrq hjrqy al
5 :wljhl wym[b l[b amfy al 4
mc wlljy alw mhyhlal wyhy mycdq 6 :tfrc wfrcy al mrcbbw wjlgy
hnz hca
7 :cdq wyhw mbyrqm mh mhyhla mjl hwhy yca ta yk mhyhla
:wyhlal awh cdq yk wjqy al hcyam hcwrg hcaw wjqy al hlljw
hwhy yna cwdq yk kl hyhy cdq byrqm awh kyhla mjl ta yk wtcdqw
8
:prct cab tlljm ayh hyba ta twnzl ljt yk nhk cya tbw 9 :mkcdqm
wdy ta almw hjcmh nmc wcar l[ qxwy rca wyjam lwdgh nhkhw
10
tm tcpn lk l[w 11 :mrpy al wydgbw [rpy al wcar ta mydgbh ta cbll
cdqm ta lljy alw axy al cdqmh nmw
12 :amfy al wmalw wybal aby al
hylwtbb hca awhw
13 :hwhy yna wyl[ wyhla tjcm nmc rzn yk wyhla
wym[m hlwtb ma yk jqy al hla ta hnz hlljw hcwrgw hnmla
14 :jqy
hwhy rbdyw
16 :wcdqm hwhy yna yk wym[b w[rz lljy alw 15 :hca jqy
mwm wb hyhy rca mtrdl k[rzm cya rmal nrha la rbd
17 :rmal hcm la
rw[ cya brqy al mwm wb rca cya lk yk
18 :wyhla mjl byrqhl brqy al
:dy rbc wa lgr rbc wb hyhy rca cya wa
19 :[wrc wa mrj wa jsp wa
cya lk
21 :kca jwrm wa tply wa brg wa wny[b llbt wa qd wa nbg wa 20
ta wb mwm hwhy yca ta byrqhl cgy al nhkh nrha [rzm mwm wb rca
mycdqh nmw mycdqh ycdqm wyhla mjl
22 :byrqhl cgy al wyhla mjl
ta lljy alw wb mwm yk cgy al jbzmh law aby al tkrph la ka
23 :lkay
ynb lk law wynb law nrha la hcm rbdyw
24 :mcdqm hwhy yna yk ycdqm
:larcy

 

Leviticus 22

ynb ycdqm wrznyw wynb law nrha la rbd 2 :rmal hcm la hwhy rbdyw 1
mhla rma 3 :hwhy yna yl mycdqm mh rca ycdq mc ta wlljy alw larcy
ynb wcydqy rca mycdqh la mk[rz lkm brqy rca cya lk mkytrdl
cya
4 :hwhy yna ynplm awhh cpnh htrknw wyl[ wtamfw hwhyl larcy
[gnhw rhfy rca d[ lkay al mycdqb bz wa [wrx awhw nrha [rzm cya
lkb [gy rca cya wa
5 :[rz tbkc wnmm axt rca cya wa cpn amf lkb
wb [gt rca cpn
6 :wtamf lkl wl amfy rca mdab wa wl amfy rca xrc
cmch abw
7 :mymb wrcb xjr ma yk mycdqh nm lkay alw br[h d[ hamfw
lkay al hprfw hlbn
8 :awh wmjl yk mycdqh nm lkay rjaw rhfw
wb wtmw afj wyl[ wacy alw ytrmcm ta wrmcw
9 :hwhy yna hb hamfl
al rykcw nhk bcwt cdq lkay al rz lkw
10 :mcdqm hwhy yna whlljy yk
mh wtyb dylyw wb lkay awh wpsk nynq cpn hnqy yk nhkw
11 :cdq lkay
al mycdqh tmwrtb awh rz cyal hyht yk nhk tbw
12 :wmjlb wlkay
tyb la hbcw hl nya [rzw hcwrgw hnmla hyht yk nhk tbw
13 :lkat
lkay yk cyaw
14 :wb lkay al rz lkw lkat hyba mjlm hyrw[nk hyba
ta wlljy alw
15 :cdqh ta nhkl ntnw wyl[ wtycmj psyw hggcb cdq
mlkab hmca nw[ mtwa waychw
16 :hwhyl wmyry rca ta larcy ynb ycdq
la rbd
18 :rmal hcm la hwhy rbdyw 17 :mcdqm hwhy yna yk mhycdq ta
larcy tybm cya cya mhla trmaw larcy ynb lk law wynb law nrha
wbyrqy rca mtwbdn lklw mhyrdn lkl wnbrq byrqy rca larcyb rgh nmw
mwm wb rca lk
20 :myz[bw mybckb rqbb rkz mymt mknxrl 19 :hl[l hwhyl
hwhyl mymlc jbz byrqy yk cyaw
21 :mkl hyhy nwxrl al yk wbyrqt al
:wb hyhy al mwm lk nwxrl hyhy mymt naxb wa rqbb hbdnl wa rdn alpl
hwhyl hla wbyrqt al tply wa brg wa tlby wa xwrj wa rwbc wa trw[
22
hbdn fwlqw [wrc hcw rwcw 23 :hwhyl jbzmh l[ mhm wntt al hcaw
wbyrqt al twrkw qwtnw twtkw kw[mw
24 :hxry al rdnlw wta hc[t
lkm mkyhla mjl ta wbyrqt al rkn nb dymw
25 :wc[t al mkxrabw hwhyl
:rmal hcm la hwhy rbdyw
26 :mkl wxry al mb mwm mhb mtjcm yk hla
ynymch mwymw wma tjt mymy t[bc hyhw dlwy yk z[ wa bck wa rwc
27
wfjct al wnb taw wta hc wa rwcw 28 :hwhyl hca nbrql hxry halhw
awhh mwyb
30 :wjbzt mknxrl hwhyl hdwt jbz wjbzt ykw 29 :dja mwyb
mta mtyc[w ytwxm mtrmcw
31 :hwhy yna rqb d[ wnmm wrytwt al lkay
hwhy yna larcy ynb kwtb ytcdqnw ycdq mc ta wlljt alw
32 :hwhy yna
:hwhy yna myhlal mkl twyhl myrxm xram mkta ayxwmh
33 :mkcdqm

 

Leviticus 23

hwhy yd[wm mhla trmaw larcy ynb la rbd 2 :rmal hcm la hwhy rbdyw 1
hkalm hc[t mymy tcc 3 :yd[wm mh hla cdq yarqm mta warqt rca
hwhyl awh tbc wc[t al hkalm lk cdq arqm nwtbc tbc y[ybch mwybw
:md[wmb mta warqt rca cdq yarqm hwhy yd[wm hla
4 :mkytbcwm lkb
hcmjbw
6 :hwhyl jsp mybr[h nyb cdjl rc[ h[brab nwcarh cdjb 5
mwyb 7 :wlkat twxm mymy t[bc hwhyl twxmh gj hzh cdjl mwy rc[
hca mtbrqhw
8 :wc[t al hdb[ tkalm lk mkl hyhy cdq arqm nwcarh
:wc[t al hdb[ tkalm lk cdq arqm y[ybch mwyb mymy t[bc hwhyl
la wabt yk mhla trmaw larcy ynb la rbd
10 :rmal hcm la hwhy rbdyw 9
mkryxq tycar rm[ ta mtabhw hryxq ta mtrxqw mkl ntn yna rca xrah
wnpyny tbch trjmm mknxrl hwhy ynpl rm[h ta pynhw
11 :nhkh la
:hwhyl hl[l wtnc nb mymt cbk rm[h ta mkpynh mwyb mtyc[w
12 :nhkh
nyy hksnw jjyn jyr hwhyl hca nmcb hlwlb tls mynrc[ ync wtjnmw
13
mkaybh d[ hzh mwyh mx[ d[ wlkat al lmrkw ylqw mjlw 14 :nyhh t[ybr
trjmm mkl mtrpsw
15 :mkytbcm lkb mkytrdl mlw[ tqj mkyhla nbrq ta
d[
16 :hnyyht tmymt twtbc [bc hpwnth rm[ ta mkaybh mwym tbch
:hwhyl hcdj hjnm mtbrqhw mwy mycmj wrpst t[ybch tbch trjmm
xmj hnyyht tls mynrc[ ync mytc hpwnt mjl waybt mkytbcwmm
17
hnc ynb mmymt mycbk t[bc mjlh l[ mtbrqhw 18 :hwhyl myrwkb hnypat
jyr hca mhyksnw mtjnmw hwhyl hl[ wyhy mync mlyaw dja rqb nb rpw
hnc ynb mycbk yncw tafjl dja myz[ ry[c mtyc[w
19 :hwhyl jjyn
ync l[ hwhy ynpl hpwnt myrkbh mjl l[ mta nhkh pynhw
20 :mymlc jbzl
cdq arqm hzh mwyh mx[b mtarqw
21 :nhkl hwhyl wyhy cdq mycbk
:mkytrdl mkytbcwm lkb mlw[ tqj wc[t al hdb[ tkalm lk mkl hyhy
al kryxq fqlw krxqb kdc tap hlkt al mkxra ryxq ta mkrxqbw
22
hcm la hwhy rbdyw 23 :mkyhla hwhy yna mta bz[t rglw yn[l fqlt
mkl hyhy cdjl djab y[ybch cdjb rmal larcy ynb la rbd
24 :rmal
hca mtbrqhw wc[t al hdb[ tkalm lk
25 :cdq arqm h[wrt nwrkz nwtbc
mwy hzh y[ybch cdjl rwc[b ka
27 :rmal hcm la hwhy rbdyw 26 :hwhyl
hca mtbrqhw mkytcpn ta mtyn[w mkl hyhy cdq arqm awh myrpkh
rpkl awh myrpk mwy yk hzh mwyh mx[b wc[t al hkalm lkw
28 :hwhyl
hzh mwyh mx[b hn[t al rca cpnh lk yk
29 :mkyhla hwhy ynpl mkyl[
hzh mwyh mx[b hkalm lk hc[t rca cpnh lkw
30 :hym[m htrknw
mlw[ tqj wc[t al hkalm lk
31 :hm[ brqm awhh cpnh ta ytdbahw
mkytcpn ta mtyn[w mkl awh nwtbc tbc
32 :mkytbcm lkb mkytrdl
hcm la hwhy rbdyw
33 :mktbc wtbct br[ d[ br[m br[b cdjl h[ctb
gj hzh y[ybch cdjl mwy rc[ hcmjb rmal larcy ynb la rbd
34 :rmal
al hdb[ tkalm lk cdq arqm nwcarh mwyb
35 :hwhyl mymy t[bc twksh
hyhy cdq arqm ynymch mwyb hwhyl hca wbyrqt mymy t[bc
36 :wc[t
hla
37 :wc[t al hdb[ tkalm lk awh trx[ hwhyl hca mtbrqhw mkl
hjnmw hl[ hwhyl hca byrqhl cdq yarqm mta warqt rca hwhy yd[wm
mkytwntm dblmw hwhy ttbc dblm
38 :wmwyb mwy rbd myksnw jbz
rc[ hcmjb ka
39 :hwhyl wntt rca mkytbdn lk dblmw mkyrdn lk dblmw
t[bc hwhy gj ta wgjt xrah tawbt ta mkpsab y[ybch cdjl mwy
mwyb mkl mtjqlw
40 :nwtbc ynymch mwybw nwtbc nwcarh mwyb mymy
ynpl mtjmcw ljn ybr[w tb[ x[ pn[w myrmt tpk rdh x[ yrp nwcarh
tqj hncb mymy t[bc hwhyl gj wta mtgjw
41 :mymy t[bc mkyhla hwhy
lk mymy t[bc wbct tksb
42 :wta wgjt y[ybch cdjb mkytrdl mlw[
ta ytbcwh twksb yk mkytrd w[dy n[ml
43 :tksb wbcy larcyb jrzah
hcm rbdyw
44 :mkyhla hwhy yna myrxm xram mtwa yayxwhb larcy ynb
:larcy ynb la hwhy yd[m ta

 

Leviticus 24

kz tyz nmc kyla wjqyw larcy ynb ta wx 2 :rmal hcm la hwhy rbdyw 1
wta kr[y d[wm lhab td[h tkrpl xwjm 3 :dymt rn tl[hl rwaml tytk
hrnmh l[
4 :mkytrdl mlw[ tqj dymt hwhy ynpl rqb d[ br[m nrha
mytc hta typaw tls tjqlw
5 :dymt hwhy ynpl twrnh ta kr[y hrhfh
twkr[m mytc mtwa tmcw
6 :tjah hljh hyhy mynrc[ ync twlj hrc[
hkz hnbl tkr[mh l[ ttnw
7 :hwhy ynpl rhfh njlch l[ tkr[mh cc
ynpl wnkr[y tbch mwyb tbch mwyb
8 :hwhyl hca hrkzal mjll htyhw
whlkaw wynblw nrhal htyhw
9 :mlw[ tyrb larcy ynb tam dymt hwhy
hca nb axyw
10 :mlw[ qj hwhy ycam wl awh mycdq cdq yk cdq mwqmb
tylarcyh nb hnjmb wxnyw larcy ynb kwtb yrxm cya nb awhw tylarcy
waybyw llqyw mch ta tylarcyh hcah nb bqyw
11 :ylarcyh cyaw l[ mhl
crpl rmcmb whjynyw
12 :nd hfml yrbd tb tymlc wma mcw hcm la wta
hnjml xwjm la llqmh ta axwh
14 :rmal hcm la hwhy rbdyw 13 :hwhy yp
ynb law
15 :hd[h lk wta wmgrw wcar l[ mhydy ta my[mch lk wkmsw
mc bqnw
16 :wafj acnw wyhla llqy yk cya cya rmal rbdt larcy
:tmwy mc wbqnb jrzak rgk hd[h lk wb wmgry mwgr tmwy twm hwhy
cpn hnmlcy hmhb cpn hkmw
18 :tmwy twm mda cpn lk hky yk cyaw 17
tjt rbc 20 :wl hc[y nk hc[ rcak wtym[b mwm nty yk cyaw 19 :cpn tjt
hkmw
21 :wb ntny nk mdab mwm nty rcak nc tjt nc ny[ tjt ny[ rbc
hyhy jrzak rgk mkl hyhy dja fpcm
22 :tmwy mda hkmw hnmlcy hmhb
la llqmh ta wayxwyw larcy ynb la hcm rbdyw
23 :mkyhla hwhy yna yk
:hcm ta hwhy hwx rcak wc[ larcy ynbw nba wta wmgryw hnjml xwjm

 

Leviticus 25

yk mhla trmaw larcy ynb la rbd 2 :rmal ynys rhb hcm la hwhy rbdyw 1
[rzt mync cc 3 :hwhyl tbc xrah htbcw mkl ntn yna rca xrah la wabt
tbc t[ybch hncbw
4 :htawbt ta tpsaw kmrk rmzt mync ccw kdc
jyps ta
5 :rmzt al kmrkw [rzt al kdc hwhyl tbc xral hyhy nwtbc
:xral hyhy nwtbc tnc rxbt al kryzn ybn[ taw rwxqt al kryxq
kbcwtlw krykclw ktmalw kdb[lw kl hlkal mkl xrah tbc htyhw
6
trpsw 8 :lkal htawbt lk hyht kxrab rca hyjlw ktmhblw 7 :km[ myrgh
mynch ttbc [bc ymy kl wyhw mym[p [bc mync [bc mync ttbc [bc kl
cdjl rwc[b y[bch cdjb h[wrt rpwc trb[hw
9 :hnc my[braw [ct
hnc mycmjh tnc ta mtcdqw
10 :mkxra lkb rpwc wryb[t myrpkh mwyb
wtzja la cya mtbcw mkl hyht awh lbwy hybcy lkl xrab rwrd mtarqw
al mkl hyht hnc mycmjh tnc awh lbwy
11 :wbct wtjpcm la cyaw
cdq awh lbwy yk
12 :hyrzn ta wrxbt alw hyjyps ta wrxqt alw w[rzt
la cya wbct tazh lbwyh tncb
13 :htawbt ta wlkat hdch nm mkl hyht
ta cya wnwt la ktym[ dym hnq wa ktym[l rkmm wrkmt ykw
14 :wtzja
tawbt ync rpsmb ktym[ tam hnqt lbwyh rja mync rpsmb
15 :wyja
yk wtnqm fy[mt mynch f[m yplw wtnqm hbrt mynch br ypl
16 :kl rkmy
yk kyhlam taryw wtym[ ta cya wnwt alw
17 :kl rkm awh tawbt rpsm
mta mtyc[w wrmct yfpcm taw ytqj ta mtyc[w
18 :mkyhla hwhy yna
jfbl mtbcyw [bcl mtlkaw hyrp xrah hntnw
19 :jfbl xrah l[ mtbcyw
ta psan alw [rzn al nh t[ybch hncb lkan hm wrmat ykw
20 :hyl[
clcl hawbth ta tc[w tycch hncb mkl ytkrb ta ytywxw
21 :wntawbt
hnch d[ ncy hawbth nm mtlkaw tnymch hnch ta mt[rzw
22 :mynch
yl yk ttmxl rkmt al xrahw
23 :ncy wlkat htawbt awb d[ t[ycth
wntt hlag mktzja xra lkbw
24 :ydm[ mta mybcwtw myrg yk xrah
ta lagw wyla brqh wlag abw wtzjam rkmw kyja kwmy yk
25 :xral
:wtlag ydk axmw wdy hgychw lag wl hyhy al yk cyaw
26 :wyja rkmm
:wtzjal bcw wl rkm rca cyal pd[h ta bychw wrkmm ync ta bcjw
27
tnc d[ wta hnqh dyb wrkmm hyhw wl bych yd wdy haxm al maw 28
hmwj ry[ bcwm tyb rkmy yk cyaw 29 :wtzjal bcw lbyb axyw lbwyh
d[ lagy al maw
30 :wtlag hyht mymy wrkmm tnc mt d[ wtlag htyhw
wta hnql ttymxl hmj al rca ry[b rca tybh mqw hmymt hnc wl talm
hdc l[ bybs hmj mhl nya rca myrxjh ytbw
31 :lbyb axy al wytrdl
mtzja yr[ ytb mywlh yr[w
32 :axy lbybw wl hyht hlag bcjy xrah
ry[w tyb rkmm axyw mywlh nm lagy rcaw
33 :mywll hyht mlw[ tlag
hdcw
34 :larcy ynb kwtb mtzja awh mywlh yr[ ytb yk lbyb wtzja
hfmw kyja kwmy ykw
35 :mhl awh mlw[ tzja yk rkmy al mhyr[ crgm
tybrtw kcn wtam jqt la
36 :km[ yjw bcwtw rg wb tqzjhw km[ wdy
al tybrmbw kcnb wl ntt al kpsk ta
37 :km[ kyja yjw kyhlam taryw
mkl ttl myrxm xram mkta ytaxwh rca mkyhla hwhy yna
38 :klka ntt
al kl rkmnw km[ kyja kwmy ykw
39 :myhlal mkl twyhl n[nk xra ta
:km[ db[y lbyh tnc d[ km[ hyhy bcwtk rykck
40 :db[ tdb[ wb db[t
:bwcy wytba tzja law wtjpcm la bcw wm[ wynbw awh km[m axyw
41
al 43 :db[ trkmm wrkmy al myrxm xram mta ytaxwh rca mh ydb[ yk 42
mywgh tam kl wyhy rca ktmaw kdb[w 44 :kyhlam taryw krpb wb hdrt
mkm[ myrgh mybcwth ynbm mgw
45 :hmaw db[ wnqt mhm mkytbybs rca
:hzjal mkl wyhw mkxrab wdylwh rca mkm[ rca mtjpcmmw wnqt mhm
mkyjabw wdb[t mhb ml[l hzja tcrl mkyrja mkynbl mta mtljnthw
46
km[ bcwtw rg dy gyct ykw 47 :krpb wb hdrt al wyjab cya larcy ynb
rkmn yrja
48 :rg tjpcm rq[l wa km[ bcwt rgl rkmnw wm[ kyja kmw
racm wa wnlagy wdd nb wa wdd wa
49 :wnlagy wyjam dja wl hyht hlag
tncm whnq m[ bcjw
50 :lagnw wdy hgych wa wnlagy wtjpcmm wrcb
hyhy rykc ymyk mync rpsmb wrkmm psk hyhw lbyh tnc d[ wl wrkmh
f[m maw
52 :wtnqm pskm wtlag bycy nhypl myncb twbr dw[ ma 51 :wm[
rykck
53 :wtlag ta bycy wync ypk wl bcjw lbyh tnc d[ myncb racn
axyw hlab lagy al maw
54 :kyny[l krpb wndry al wm[ hyhy hncb hnc
rca mh ydb[ mydb[ larcy ynb yl yk
55 :wm[ wynbw awh lbyh tncb
:mkyhla hwhy yna myrxm xram mtwa ytaxwh

 

Leviticus 26

wntt al tykcm nbaw mkl wmyqt al hbxmw lspw mlyla mkl wc[t al 1
wrmct yttbc ta 2 :mkyhla hwhy yna yk hyl[ twjtchl mkxrab
mtyc[w wrmct ytwxm taw wklt ytqjb ma
3 :hwhy yna waryt ycdqmw
:wyrp nty hdch x[w hlwby xrah hntnw mt[b mkymcg yttnw
4 :mta
[bcl mkmjl mtlkaw [rz ta gycy ryxbw ryxb ta cyd mkl gychw
5
ytbchw dyrjm nyaw mtbkcw xrab mwlc yttnw 6 :mkxrab jfbl mtbcyw
wlpnw mkybya ta mtpdrw
7 :mkxrab rb[t al brjw xrah nm h[r hyj
wlpnw wpdry hbbr mkm hamw ham hcmj mkm wpdrw
8 :brjl mkynpl
mkta ytybrhw mkta ytyrphw mkyla ytynpw
9 :brjl mkynpl mkybya
:wayxwt cdj ynpm ncyw ncwn ncy mtlkaw
10 :mkta ytyrb ta ytmyqhw
mkkwtb ytklhthw
12 :mkta ycpn l[gt alw mkkwtb ynkcm yttnw 11
rca mkyhla hwhy yna 13 m[l yl wyht mtaw myhlal mkl ytyyhw
klwaw mkl[ tfm rbcaw mydb[ mhl tyhm myrxm xram mkta ytaxwh
maw
15 :hlah twxmh lk ta wc[t alw yl w[mct al maw 14 :twymmwq mkta
ytwxm lk ta twc[ ytlbl mkcpn l[gt yfpcm ta maw wsamt ytqjb
ta hlhb mkyl[ ytdqphw mkl taz hc[a yna pa
16 :ytyrb ta mkrphl
mk[rz qyrl mt[rzw cpn tbydmw myny[ twlkm tjdqh taw tpjch
mkb wdrw mkybya ynpl mtpgnw mkb ynp yttnw
17 :mkybya whlkaw
ytpsyw yl w[mct al hla d[ maw
18 :mkta pdr nyaw mtsnw mkyanc
ta yttnw mkz[ nwag ta ytrbcw
19 :mkytafj l[ [bc mkta hrsyl
ta mkxra ntt alw mkjk qyrl mtw
20 :hcjnk mkxra taw lzrbk mkymc
yl [mcl wbat alw yrq ym[ wklt maw
21 :wyrp nty al xrah x[w hlwby
hdch tyj ta mkb ytjlchw
22 :mkytafjk [bc hkm mkyl[ ytpsyw
maw
23 :mkykrd wmcnw mkta hfy[mhw mktmhb ta htyrkhw mkta hlkcw
yrqb mkm[ yna pa ytklhw
24 :yrq ym[ mtklhw yl wrswt al hlab
mqn tmqn brj mkyl[ ytabhw
25 :mkytafj l[ [bc yna mg mkta ytykhw
yrbcb
26 :bywa dyb mttnw mkkwtb rbd ytjlcw mkyr[ la mtpsanw tyrb
lqcmb mkmjl wbychw dja rwntb mkmjl mycn rc[ wpaw mjl hfm mkl
:yrqb ym[ mtklhw yl w[mct al tazb maw
27 :w[bct alw mtlkaw
:mkytafj l[ [bc yna pa mkta ytrsyw yrq tmjb mkm[ ytklhw
28
ytrkhw mkytmb ta ytdmchw 30 :wlkat mkytnb rcbw mkynb rcb mtlkaw 29
:mkta ycpn hl[gw mkylwlg yrgp l[ mkyrgp ta yttnw mkynmj ta
:mkjjyn jyrb jyra alw mkycdqm ta ytwmchw hbrj mkyr[ ta yttnw
31
hrza mktaw 33 :hb mybcyh mkybya hyl[ wmmcw xrah ta yna ytmchw
:hbrj wyhy mkyr[w hmmc mkxra htyhw brj mkyrja ytqyrhw mywgb
tbct za mkybya xrab mtaw hmch ymy lk hyttbc ta xrah hxrt za
34
mkyttbcb htbc al rca ta tbct hmch ymyvlk 35 :hyttbc ta txrhw xrah
pdrw mhybya txrab mbblb krm ytabhw mkb myracnhw
36 :hyl[ mktbcb
wyjab cya wlckw
37 :pdr nyaw wlpnw brj tsnm wsnw pdn hl[ lwq mta
mtdbaw
38 :mkybya ynpl hmwqt mkl hyht alw nya pdrw brj ynpmk
txrab mnw[b wqmy mkb myracnhw
39 :mkybya xra mkta hlkaw mywgb
mtba nw[ taw mnw[ ta wdwthw
40 :wqmy mta mtba tnw[b paw mkybya
yrqb mm[ kla yna pa
41 :yrqb ym[ wklh rca paw yb wl[m rca ml[mb
:mnw[ ta wxry zaw lr[h mbbl [nky za wa mhybya xrab mta ytabhw
mhrba ytyrb ta paw qjxy ytyrb ta paw bwq[y ytyrb ta ytrkzw
42
mhw mhm hmchb hyttbc ta xrtw mhm bz[t xrahw 43 :rkza xrahw rkza
paw
44 :mcpn hl[g ytqj taw wsam yfpcmb n[ybw n[y mnw[ ta wxry
rphl mtlkl mytl[g alw mytsam al mhybya xrab mtwyhb taz mg
rca myncar tyrb mhl ytrkzw
45 :mhyhla hwhy yna yk mta ytyrb
:hwhy yna myhlal mhl twyhl mywgh yny[l myrxm xram mta ytaxwh
larcy ynb nybw wnyb hwhy ntn rca trwthw myfpcmhw myqjh hla
46
:hcm dyb ynys rhb

 

Leviticus 27

yk cya mhla trmaw larcy ynb la rbd 2 :rmal hcm la hwhy rbdyw 1
nb d[w hnc myrc[ nbm rkzh kkr[ hyhw 3 :hwhyl tcpn kkr[b rdn alpy
hyhw awh hbqn maw
4 :cdqh lqcb psk lqc mycmj kkr[ hyhw hnc mycc
kkr[ hyhw hnc myrc[ nb d[w mync cmj nbm maw
5 :lqc myclc kkr[
cmj nb d[w cdj nbm maw
6 :mylqc trc[ hbqnlw mylqc myrc[ rkzh
:psk mylqc tclc kkr[ hbqnlw psk mylqc hcmj rkzh kkr[ hyhw mync
hbqnlw lqc rc[ hcmj kkr[ hyhw rkz ma hl[mw hnc mycc nbm maw
7
wta kyr[hw nhkh ynpl wdym[hw kkr[m awh km maw 8 :mylqc hrc[
wbyrqy rca hmhb maw
9 :nhkh wnkyr[y rdnh dy gyct rca yp l[ nhkh
alw wnpyljy al
10 :cdq hyhy hwhyl wnmm nty rca lk hwhyl nbrq hnmm
awh hyhw hmhbb hmhb rymy rmh maw bwfb [r wa [rb bwf wta rymy
nbrq hnmm wbyrqy al rca hamf hmhb lk maw
11 :cdq hyhy wtrwmtw
bwf nyb hta nhkh kyr[hw
12 :nhkh ynpl hmhbh ta dym[hw hwhyl
l[ wtcymj psyw hnlagy lag maw
13 :hyhy nk nhkh kkr[k [r nybw
bwf nyb nhkh wkyr[hw hwhyl cdq wtyb ta cdqy yk cyaw
14 :kkr[
ta lagy cydqmh maw
15 :mwqy nk nhkh wta kyr[y rcak [r nybw
cydqy wtzja hdcm maw
16 :wl hyhw wyl[ kkr[ psk tycymj psyw wtyb
ma
17 :psk lqc mycmjb myr[c rmj [rz w[rz ypl kkr[ hyhw hwhyl cya
whdc cydqy lbyh rja maw
18 :mwqy kkr[k whdc cydqy lbyh tncm
:kkr[m [rgnw lbyh tnc d[ trtwnh mynch yp l[ pskh ta nhkh wl bcjw
mqw wyl[ kkr[ psk tycmj psyw wta cydqmh hdch ta lagy lag maw
19
:dw[ lagy al rja cyal hdch ta rkm maw hdch ta lagy al maw 20 :wl
:wtzja hyht nhkl mrjh hdck hwhyl cdq lbyb wtaxb hdch hyhw
21
nhkh wl bcjw 23 :hwhyl cydqy wtzja hdcm al rca wtnqm hdc ta maw 22
:hwhyl cdq awhh mwyb kkr[h ta ntnw lbyh tnc d[ kkr[h tskm ta
lkw
25 :xrah tzja wl rcal wtam whnq rcal hdch bwcy lbwyh tncb 24
rkby rca rwkb ka 26 :lqch hyhy hrg myrc[ cdqh lqcb hyhy kkr[
maw
27 :awh hwhyl hc ma rwc ma wta cya cydqy al hmhbb hwhyl
rkmnw lagy al maw wyl[ wtcmj psyw kkr[b hdpw hamfh hmhbb
hmhbw mdam wl rca lkm hwhyl cya mrjy rca mrj lk ka
28 :kkr[b
lk
29 :hwhyl awh mycdq cdq mrj lk lagy alw rkmy al wtzja hdcmw
[rzm xrah rc[m lkw
30 :tmwy twm hdpy al mdah nm mrjy rca mrj
wrc[mm cya lagy lag maw
31 :hwhyl cdq awh hwhyl x[h yrpm xrah
fbch tjt rb[y rca lk naxw rqb rc[m lkw
32 :wyl[ psy wtycmj
rmh maw wnrymy alw [rl bwf nyb rqby al
33 :hwhyl cdq hyhy yryc[h
hwx rca twxmh hla
34 :lagy al cdq hyhy wtrwmtw awh hyhw wnrymy
:ynys rhb larcy ynb la hcm ta hwhy

 

Genesis Exodus
Numbers Deuteronomy